Månadsarkiv: mars 2018

Vi är kassa på att se verkligheten

När vindarna blåste annorlunda för några år sedan blev många av dem oförtjänt brunsmetade bara för att de ville lyfta frågor om hedersvåld eller hur mycket invandring Sverige skulle ha. Det var fel. Men det innebär inte att de hädanefter har tolkningsföreträde. Då och då bryter det ut en debatt om debatten. Det är bra. Vi behöver ta ett steg

Läs mer

Information till personer i barnäktenskap är nödvändigt

Barnäktenskap är nämligen inte bara en fråga om juridik, utan om attityder. Lagstiftningen hindrar inte att barn tvingas in i äktenskapsliknande förhållanden. I den kulturella kontext barnet befinner sig kan dessa anses vara precis lika legitima som ett riktigt äktenskap. Socialstyrelsen drog idag in sin folder ”Information till dig som är gift med barn” efter hård kritik, däribland från ledande

Läs mer

Är framtiden för skolan (L)iberal?

Det verkar som att många inte har läst dagens skolböcker och sett vad eleverna får för kunskaper. Det senaste skolpolitiska utspelet hos Liberalerna handlade om ”mobilfrihet” och ”traditionell katederundervisning”. Detta rimmar inte bra med L:s slogan om att ”framtiden är liberal”. Situationen är komplexare än så. Mina insikter i ämnet via arbetet som lärarvikarie underlättar för förståelsen att det råder

Läs mer

Lögnerna i debatten om barnäktenskap visar på farligt låg politisk nivå

 ”I mitt Sverige ska ALLA barn vara barn, inte gifta med gamla gubbar”. Så skrev Gulan Avci, Liberalernas talesperson i integrationsfrågor, i fredags angående en omröstning i riksdagen om en motion mot barnäktenskap där regeringen röstade nej. I samma ämne skrev Paolo Roberto ”Hur fan kan man vara mot en sådan lag?” och Dalademokraten publicerade en debattartikel av KD i

Läs mer