Månadsarkiv: april 2018

10 förslag för världens utveckling

3. Ett demokratiskt valt världsparlament som kompletterar det mellanstatliga FN-systemet. Det skulle kunna bli historiens första demokratiska institution som representerar hela världens befolknings intressen i frågor om klimat och handel. Diskussioner om globalisering brukar väcka starka känslor. Nästan 30 år efter kalla krigets slut kan människor se sig som globaliseringens vinnare eller förlorare. Under de senaste åren har det gjorts

Läs mer

AP-fonderna smutsar ner för framtidens pensionärer

Man kan inte samtidigt som man betonar vikten av klimatomställning försvåra den processen genom klimatskadliga investeringar. Under det senaste halvåret har kritik riktats mot det statliga bruket av de allmänna pensionsfonderna som bidrar till kärnvapen. Men trots kritiken fortsätter offentliga pengar att investeras i sådana verksamheter. Sverige är ett av de länder som har undertecknat FN:s icke-spridningsavtal om just kärnvapen.

Läs mer

TORBJÖRN JERLERUP: Nej, invandrarna tar inte våra jobb

Samma sak kan sägas om de svenska ungdomar som driver får i Australien, säljer glass på Cypern eller säljer latte på Starbucks i USA. De behöver knappast personal från Sverige. Tar utländska medborgare våra jobb? Den frågan aktualiserades i och med regeringens kritik mot arbetskraftsinvandring. Såväl statsminister Stefan Löfven som finansminister Magdalena Andersson (S) har nyligen förklarat att arbetskraftsinvandring, i

Läs mer

Det har redan drabbat oss

Man måste ha en avundsvärt optimistiskt läggning om man tror att det alltid är de minst katastrofala prognoserna som kommer att besannas. Visst finns det de som hånskrattar åt vår stora ödesfråga klimathotet och avfärdar vetenskapliga belägg som en stor konspiration. Men de flesta människor är ändå inte klimatförnekare. Däremot tycker nog många att det är jobbigt att tänka på

Läs mer

JENS HOLM: Sluta subventionera det som utarmar vår miljö

Det är inte rimligt att så stora summor som upp till 60 miljarder kronor årligen går till det som smutsar ned och förvärrar den globala uppvärmningen I internationella sammanhang är Sverige mycket aktiva i att andra länder ska sluta att subventionera det som skadar vår miljö. I EU, OECD och nu senast på klimattoppmötet i Paris har regeringen krävt utfasningsplaner

Läs mer

BOKRECENSION: Det finns ingen marknad på en död planet

Även som liberal måste man inse att marknaden är för otillräcklig för att på egen hand bidra till den nödvändiga klimatomställningen. ”Om miljön hade varit en bank hade den varit räddad nu”, sade en gång den amerikanske demokratsocialisten och dåvarande presidentkandidaten Bernie Sanders. Utifrån resonemanget ”too big to fail” blev flera banker räddade under de ekonomiska kriserna i Europa och

Läs mer

Låt inte känslorna styra

Tiggeri är ett lysande exempel på problem med fattigdom, exkludering och rasism i Europa. Debatten om tiggeri har åter igen aktualiserats. Numera höjs många röster från vänster till höger för ett nationellt tiggeriförbud. En av dem är Ann Heberlein (M) som dessutom anser att den som skänker pengar till tiggare inte gör en god gärning. En god människa, enligt Heberlein, är den

Läs mer

Klimatet ”connecting people”

Det låter som en gammal Nokiamobil-slogan att klimatet för ihop människor -”connecting people” – men precis så är det. Allt fler i världen får högre levnadsstandard. Världen blir grönare och tryggare. Samtidigt präglas dagens debatter med fokus på pessimism och problem, samt brist på lösningar och visioner. Därför behövs fler positiva diskussioner om framtiden, med ambitioner för en klimatsmartare och

Läs mer

Följ checklistan: Så blir du populist!

Varför vill man bli det?, kanske du undrar nu. Men närmare rockstjärnestatus i samhällsdebatten går knappast att uppnå idag. Du kan bete dig hur som helst och kasta ur dig diverse felaktigheter. Din följarsvans är konsekvent förlåtande och skriver att de stöttar dig fullt ut vilka klaver du än trampar i. Inte sällan säger de till och med att de

Läs mer