Månadsarkiv: november 2018

Inte bara polisen behövs för att stoppa mord

Det dödliga våldet är återigen, eller kanske fortfarande, på allas läppar. När dessa problem diskuteras handlar det ofta om polisen och rättssystemet. Här finns mycket att göra, men det är minst lika viktigt att fokusera på socialtjänsten och dess lagstiftning och uppdrag. Faktum är att en stor del av de grövsta våldsbrotten begås av ännu ej myndiga ungdomar, varav de

Läs mer

Bankerna bör ta sina egna varningar på allvar

”Klimatförändringarna är inte en teori, de är fakta” Så uttryckte sig Europeiska centralbankens (ECB) styrelseledamot Benoit Coeure under en klimat- och ekonomikonferens i Berlin (8/11). Det är första gången i historien som en högt uppsatt i ECB uttalar sig så tydligt om klimatfrågan. Eftersom ekonomin påverkar klimatet behöver finanspolitikens roll diskuteras mer under Europaparlamentsvalet. Även andra centralbanker, såsom den indonesiska, instämmer

Läs mer

Inte ens slaktarna står ut med att döda djur

Kan du föreställa dig en vardag där griskultingar, på samma sätt som hundvalpar, springer fram och leker och nosar på dig, och att du minuter därefter dödar dem? Förmodligen inte, såvida du inte arbetar som slaktare. Nyligen berättade brittiska The Guardian att det blir svårt för engelska livsmedelsbutiker att täcka upp behovet av kött till jul. Detta för att det

Läs mer

Ny forskning bevisar att vårt ekonomiska system är ohållbart

Man får mindre energi för pengarna om man väljer att satsa på förnybart än på fossila bränslen. För ett företag eller en stat är detta i vårt nuvarande system inte något som utgör en morot för beslutsfattare att börja ställa om. Nyligen släppte FN:s klimatpanel en rapport som redovisade vad en temperaturhöjning på 1,5 respektive 2,0 grader har för påverkan på

Läs mer

Grattis Timbro och glöm inte att skapa nya idéer

Förr var det oftast endast vänstern som var emot globalisering. Idag är antiglobalisering vanligare bland högeraktörer eftersom allt fler pratar om globalisering i icke-ekonomiska termer, som migration och identifikation. Den borgerliga och marknadsliberala tankesmedjan Timbro fyllde nyligen 40 år i en tid som skiljer sig markant från 70-talet, när Timbro föddes. Sverige har gått från att vara ett socialistiskt modellsamhälle

Läs mer

KRÖNIKA: Turkiet är ett typexempel på den globala miljöutmaningen

Kolbränningen färgar stadens himmel gulbrun och kyliga morgnar förknippar man snabbt med doften av koleldning. Jag bor sedan en tid tillbaka i den turkiska huvudstaden Ankara. Det är en stad med fem miljoner invånare som för ett sekel sedan hade 20 000 invånare. Stadens expansion beror i stort sett på en sak: den utsågs av strategiska skäl till huvudstad och

Läs mer

Miljöpartiet behöver Nu-politik även för sjukförsäkringen

Den som blir sjukskriven av sin läkare ska kunna lita på att få sjukpenning fram tills hen får besked om något annat. Det räcker inte att ha den bästa politiken för kommande generationer. Miljöpartiet måste också ha en bra politik för de problem som människor upplever här och nu. Ett problem som drabbar många, och som upprör ännu fler, är

Läs mer

Retoriken om ”icke-socialistisk majoritet” är till för att skapa klyftor i politiken

Om nu SD i merparten av fallen under förra mandatperioden röstade med regeringen, hur kan man då så tvärsäker säga att de sakpolitiskt hör till ”den icke-socialistiska majoriteten”? För de opinionsbildare som vill se en alliansregering med stöd av Sverigedemokraterna är ett återkommande argument att det nu finns en ”icke-socialistisk majoritet” i riksdagen. I mitt husorgan Göteborgs-Posten drivs detta påstående

Läs mer

Vi måste erkänna att Sverige är en stor klimatbov

 Sverige ligger på plats 14 över länder med störst ekologiska fotavtryck. Människans psyke är bedrägligt. För vissa verkar det inte finnas något värre än att bli anklagade för att vara med och orsaka världens problem. Det är alltid någon något annat lands eller folks fel. Sådana människor blir provocerade och känner sig hotade av ett barn som kämpar för klimatet.

Läs mer

EU bör bli ett klimatprojekt

Ekonomen Philippe van Parijs föreslår att en koldioxidskatt på EU-nivå kan användas till att delfinansiera en europeisk basinkomst på runt 250 euro till alla unionens invånare. Fler politiker bör betrakta EU som ett klimatprojekt. Den ekologiska utvecklingen hänger ihop med både tillkomsten av EU:s utrikestjänst och regleringen av den inre marknaden. EU kan exempelvis fokusera på att införa miljözoner. Eftersom

Läs mer
« Äldre inlägg