Monthly Archives: maj 2019

Vi behöver politiker som driver på, inte bara röstar rätt

Fler och fler börjar förstå hur akut frågan om klimatförändringar är, samt att vi alla kommer att påverkas enormt av det varmare och instabilare klimat vi håller på att skapa. Det är när man följder debatten idag lätt att tänka att det är den enda riktigt viktiga miljöfrågan. Samtidigt pågår en massutrotning av levande varelser och en utarmning av den

Läs mer

Identitetspolitik mer än invandring och religion

Snart närmar sig 2020-talets början vilket ställer krav på politiska partier att presentera sina förslag för framtidsutvecklingen. Men till skillnad från hur situationen såg ut under 2000-talets början är dagens debattklimat mer präglad av diskussioner om identitet och icke-ekonomiska frågor. Något som framför allt är en utmaning för vänsterorienterade och progressiva aktörer. Alla identitetsfrågor handlar inte om invandring och religion.

Läs mer

Lars Marmgren: Ett blygsamt förslag: Låt oss satsa 500 miljarder kronor på ett Sverige i balans med naturen!

Under min livstid, jag föddes 1949, har jordens befolkning ökat från c:a 2,5 miljarder till c:a 7,5 milliarder. Under samma tid har vi lyckats förflytta enorma mängder kol från marken till atmosfären, skövla regnskogar, utrota mängder av arter, förgifta vattendrag och förorena havet med plats. Bland annat. Utvecklingsoptimisterna pekar på att så många människor har fått det så mycket bättre.

Läs mer