Annonsera

Är ”du” ett företag eller en organisation som vill nå ut till tiotusentals läsare med gröna intressen? Annonsera hos oss.

Alla Grön Opinions artiklar är gratis för läsarna och når ut till fler varje vecka, men då vi är nya erbjuder vi just nu extremt förmånliga priser. Ta chansen att vara med på vårt expansionståg!

Maila till info@gronopinion.com.

Grön Opinion vill att det inte ska gå en dag utan att det talas om klimatet. Vi vill visa att högervänster-skalan är otillräcklig när det kommer till de värderingsbaserade frågor som blir allt viktigare.

När du annonserar hos oss når du vår specifika målgrupp som är intresserade av klimat och hållbarhet och för samhällsfrågor i stort.

Dessutom stärker du ditt gröna varumärke och stöttar oss i att kunna driva grön och visionär opinionsbildning.

Du kan lita på att vi publicerar högkvalitativa texter, såväl språkligt som innehållsmässigt, och att våra åsikter bygger på fakta. Vi vill vara en motpol till den skräniga och polariserande kulturen med falska nyheter som breder ut sig.

Padma Schrewelius, som är redaktör och ägare för Grön Opinion, är journalist och har bakgrund som ledarskribent på flera stora dagstidningar.