Lucka 4: Butter

********** Grön Opinions deppiga julkalender ***********

Hej hå, hej hå, vi till vår gruva gå!

De sju dvärgarna är ett muntert och sjungande gäng, förutom en. Butter. Och det finns en anledning till att Butter är just butter. Han har förstått vad hans jobb där i gruvan egentligen innebär.

Mer än 10 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid kommer från gruvnäringen och bara gruvan i Aitik producerar 50 000 ton avfall – om dagen. Förutom att gruvor ödelägger landskapet för all framtid riskerar de att läcka stor mängder avfall föroreningar. När den finska Talvivaara-gruvans damm brast 2012 läckte 200 000 kubikmeter vatten förgiftat av nickel, kadmium och uran ut i naturen.

Trots allt det här har Sverige bland de lägsta skatterna på gruvverksamhet i världen, vilket gör det till ett paradis för gruvbolag som vill ta största möjliga ekonomiska och ekologiska risker.

Gör det här dig också deppig (eller kanske butter)? Vi har ändå inte tappat hoppet om en förändring. Grön Opinion vill att det talas om miljö- och klimatproblem varje dag. Stötta oss att uppnå vårt mål genom att swisha till 123 314 5307.