Debatt Samhällsdebatt

Tågkaoset fortsätter med de blåbrunas besked

För den som gillar att sitta på ett stillastående tåg är den tillträdande regeringens besked om att slopa nya stambanor en gåva. För oss andra blir det en pina, skriver Anders Nilsson

Har du någon gång suttit på ett stillastående och överfullt tåg någonstans mellan, säg, Laxå och Hallsberg? Kanske är maten i bistron slut och från den ostädade toaletten kommer omisskännliga pustar av, ja, toalettdoft. Det är signalfel som gör att ni står där. Eller vagnfel. Eller lokfel på tåget före er. Är det här en upplevelse du vill vara med om igen? Grattis! Det blåbruna blockets första politiska åtgärd efter valet är att se till att fler tåg ska stå stilla.

Tågresandet ökar i Sverige. Det är inte så konstigt, befolkningen har nämligen ökat stort de senaste åren och tågen är miljövänliga och i teorin bekväma (i praktiken är det alltså inte alltid så). Problemet är att vi på det stora hela har samma, eller till och med mindre, järnväg än tidigare. Det gör att spåren på många ställen är fulla. Spåren slits när fjärrtåg, regionaltåg och godståg ska dela på dem. Eftersom det är fullt på spåren är det svårt att underhålla dem. Eftersom det är svårt att underhålla dem slits de än mer. Eftersom spåren slits går vagnar och lok sönder och tågen blir försenade. Det gör att du sitter där och stirrar ut på ett kalhygge utanför Gävle när du sedan länge skulle ha varit framme hos din moster i Sundsvall.

Lösningen är att bygga nya stambanor, i synnerhet på sträckor där trafiken är som intensivast, vilket både SJ och MTRX har påpekat. Det skulle avlasta de befintliga spåren och till exempel möjliggöra tåg som går lika snabbt som de gör i nästan hela Europa. Eller åtminstone lika snabbt som de är byggda för. Det skulle också möjliggöra fler tåg på sträckor där det idag ofta blir slutsålt på en gång. Givetvis skulle snabbare och punktligare tåg också kunna ta marknadsandelar från flyget och bilen.

Planerna på nya stambanor har kommit långt och har inneburit stora investeringar i både tid och pengar från berörda kommuner. Det verkar nu gå om intet. Istället kommer Sverige halka ännu längre efter resten av Europa som tågland. För det kommer bara att bli sämre om ingenting görs. En gissning är att den tillträdande regeringen främst kommer att satsa pengarna på en kraftig utbyggnad av flygtrafiken istället. För oss som av miljöskäl hellre åker tåg får vi packa några extra flaskor vatten, en god bok och mindfulnessövningar för kaoset kommer inte lätta med den här regeringen.

Skribent och redaktör för Grön Opinion, aktiv i Miljöpartiet och till vardags psykolog och forskare i psykologi. Nås på anders@gronopinion.com och @angoranders på Twitter.

9 kommentarer på “Tågkaoset fortsätter med de blåbrunas besked

 1. Per Chrisander

  Högerpartierna har inte sagt att de ska stoppa till- eller nyanläggningar av stambanor, bara av höghastighetsbanor. Så högerpartierna gör i varje fall EN sak rätt.

  Gilla

 2. Stambanor och höghastighetsbanor är samma sak i princip. Om man bygger nya stambanor gör man det för att de ska klara av tåg som går lite snabbare. Det är i dagsläget dessutom mycket oklart med sådant som Ostlänken och Norrbotniabanan. Får jag gissa spolas det också.

  Gilla

  • Richard Dehnisch

   Snabba tåg dödar mycket fåglar- rovfåglar och klövdjur som ren och älg.
   Hur skyddas dem?
   Snabba tåg dödar människor i och utan fordon. Hur ska de tragiska olyckorna fås till noll?

   Gilla

  • Per Chrisander

   Begreppsförvirring. Enligt Ramboll är en stambana ”en tågbana för gods-och är persontrafik som är viktiga ur ett nationellt perspektiv, kan ses som järnvägsnätets pulsåder”. Men detta begrepp har sedan ett par år fått ändrad betydelse i planering och debatt, där Trafikverket och regeringen ansett att också höghastighersjärnvägar är stambanor, trots att de inte får användas för tunga godstransporter. På höghastighetsjärnvägar får tågen gå 250 km/h eller snabbare. De måste gå i stort sett helt rakt , både i höjd- och sidled, och kan därför i stort sett aldrig anläggas på makadam (krossad sten) utan i stället på långa pelarburna broar, i utsprängda raviner och i tunnlar. Nästan ingen hänsyn kan tas till natur- och kulturvärden, till befintliga bostäder och heller inte till klimat och ekonomi. Materialåtgången är mycket större vid anläggning av höghastighetsjärnvägar jämfört med konventionella järnvägar, bl.a. betong och stål, som båda är ekonomiskt kostsamma och fortfarande trots pågående forskning stora klimatpåverkare. Det är dags för en överenskommelse mellan alla partierna om planering av stambanenätet, en överenskommelse som inte kommer att ändras vart 4:e år.

   Gilla

   • Håller med om att det finns en viss begreppsförvirring, men de stambanor som har planerats i Sverige har i praktiken satt en gräns vid 249 km/h. Det finns gått om snabbtåg som går på marken och det har också varit huvudspåret i det här projektet. Sen har det föreslagits banor på betongpelare, vilket har sin fördelar i att det sannolikt är billigare och att människor och djur kan röra sig under. men det har som du säger också en del nackdelar.

    Gilla

 3. Elisabeth Holmstrand Gustafsson

  Vad gäller uppgiften att djur inte för avvanabbtågen i Japan, så ser det inte ut att stämma. Åtminstone inte 2018. Kanske har de varningsljud nu?

  Här tutade tågen i kurvorna förr. Har inte hört något tåg tuta på åratal, dock.

  ”Unfortunately, collisions between trains and wildlife have increased in recent years, due predominantly to growing deer populations in the country.”

  https://www.weforum.org/agenda/2018/02/trains-japan-bark-snort-deer-off-tracks/

  Gilla

  • Elisabeth Holmstrand Gustafsson

   ”där av snabbtågen” skulle det stå.

   Gilla

  • Jag var otydlig, det var människor jag avsåg. Men vi har redan tåg som går i 200 km/h i Sverige så jag tror skillnaden vg djur blir marginell om vi skulle få tåg som går 250 km/h.

   Gilla

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: