Klimat och miljö

Kristersson och Pourmokhtari slår världen med häpnad

Sveriges nya regering vill trycka ner gaspedalen så långt det går och riskerar öka utsläppen med 25 miljoner ton, skriver Anders Nilsson.

Det är november och fortfarande meteorologisk sommar i södra Sverige. I fjällen ösregnar det när snön borde ligga djup. Gullvivor blommar utanför Stockholm. Det är stillsamma tecken på dramatiska förändringar av vårt klimat. Världen över slås temperaturrekord efter temperaturrekord och då är tecknen inte lika stillsamma – svält i Somalia, översvämningar i Pakistan och orkaner i Karibien – det sker oftare och med större kraft än tidigare. Vi går mot ännu en månad med temperaturer över det normala, den 454:e i följd. Senaste gången världen såg temperaturer under det normala var i februari 1985, tio år innan den nyblivna klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari föddes.

Inför COP27, FN:s klimatkonferens som pågår just nu, twittrade generalsekreteraren Antonio Guterres att vi ”med foten på gaspedalen befinner oss på en motorväg mot klimathelvetet”. Samtidigt har den nyblivna svenska regeringen gjort allt i sin makt för att trycka ned gaspedalen så långt det bara går. Dess allra första beslut var att stoppa de långtgående, och av Moderaterna initierade, planerna på nya stambanor. Till förmån för det befintliga järnvägsnätet, sas det. Istället omfördelades 750 miljoner kronor från järnvägarna till bilvägar.

Därefter har det eskalerat:

  • Miljödepartementet läggs ner efter 35 år.
  • Det av sju partier beslutade reseavdraget skrotas till förmån för ett som bara gäller fossildrivna bilar.
  • Reduktionsplikten minskas kraftigt.
  • Koldioxidskatten sänks.
  • Momsen på reparationer höjs.
  • Förutsättningarna för vindkraft till havs försvåras (än mer).
  • Bonus-malus avskaffas med en (1) dags varsel.
  • Neddragningar på miljö- och klimatbudgeten med fyra miljarder kronor.

I budgeten går inte mindre än en tredjedel av reformutrymmet till subventioner av fossila bränslen. Världsnaturfonden har räknat ut att regeringens politik beräknas öka utsläppen av 25 miljoner ton koldioxid under mandatperioden. Ulf Kristersson flög till COP27 med ett budskap till världens länder: ”slå oss med häpnad”. Att han själv slår världen med häpnad med den kanske största försämringen av ett lands klimatpolitik sedan Bolsonaro tillträdde är förmodligen inte vad han menar.

Skribent och redaktör för Grön Opinion, aktiv i Miljöpartiet och till vardags psykolog och forskare i psykologi. Nås på anders@gronopinion.com och @angoranders på Twitter.

%d bloggare gillar detta: