Klimat och miljö

BOKRECENSION: Det finns ingen marknad på en död planet

Även som liberal måste man inse att marknaden är för otillräcklig för att på egen hand bidra till den nödvändiga klimatomställningen.

”Om miljön hade varit en bank hade den varit räddad nu”, sade en gång den amerikanske demokratsocialisten och dåvarande presidentkandidaten Bernie Sanders.

Utifrån resonemanget ”too big to fail” blev flera banker räddade under de ekonomiska kriserna i Europa och USA. Men vi kan leva utan banker. Vad som däremot faktiskt är för stort för att misslyckas med, är vår planet. Vi kan inte leva om klimatet förstörs.

Det är lätt att hålla med Bernie Sanders, något som Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm också gör i sin bok ”Om inte vi, vem? Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern. Förutom att boken är ett omfattande arbete med genomgång av vetenskapliga bevis om den negativa klimatutvecklingen är det också en personlig skildring om Holms historia som politiker och djurrättsaktivist runt om i världen.

Utifrån titeln förstår man att boken i första hand riktar sig till de som identifierar sig med socialismen och vänsterns idéer, men Holms styrka är att han lyckas väcka tankar hos fler. För mig blev ”Om inte vi, vem?” banbrytande då den utmanade mitt vanligtvis liberala tankegods. Som Holm skriver utgår många frihandelsavtal, såsom CETA, ifrån att företags ekonomiska intressen går före miljö- och klimatskydd. Frihandel är nödvändigt för fred och välstånd, men det är miljölagstiftningar också. Även som liberal måste man inse att marknaden är för otillräcklig för att på egen hand bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Samtidigt är Holm i sin kritik av marknaden också positiv till privata aktörer som satsar på grönt och ekologiskt företagande. Just eftersom klimatomställningen kräver en rad olika lösningar.

Holm presenterar själv flera förslag. Föga förvånande ställer han sig bakom ett införande av flygskatt. Men det mest tankeväckande förslaget är att etablera ett världsparlament där människor kan diskutera frågor rörande klimat och handel, samt komplettera det nuvarande mellanstatliga FN-systemet.

På drygt trehundra sidor är boken omfattande, däribland ingår Sveriges miljöhistoria. Holms kärnbudskap är att vi har ett personligt ansvar eftersom våra ohållbara livsstilar och system hänger ihop och orsakar negativa konsekvenser i hela världen. Rika och fattiga, män och kvinnor, stadsbor och landsbyggdbor, globala norr och globala syd. Alla behöver dra sitt strå till stacken. För även om timmen är sen ställer sig Holm positiv och hoppfull till en fortsatt kamp för en hållbar värld.

Vladan Lausevic

Gillade du texten? Stötta oss gärna genom att swisha till 123 314 5307.

1 kommentar på “BOKRECENSION: Det finns ingen marknad på en död planet

%d bloggare gillar detta: