Klimat och miljö

Vi bär ansvaret för djurens massdöd

I alla rimliga etiska system saknar vi rätt att så kapitalt våldföra oss på resten av det intelligenta livet på jorden.

Inom ett par år har mer än två tredjedelar av alla vilda ryggradsdjur försvunnit jämfört med 1970 års populationer. Detta enligt en ny studie av Världsnaturfonden (WWF).

Vi befinner oss i vad forskarna har börjat kalla ”det sjätte massutdöendet”. Det femte var när dinosaurierna dog ut för ca 65 miljoner år sedan. Vad orsaken var då tvistar de lärde fortfarande om. Men att dagens explosiva massdöd och utrotningsvåg helt är människogenererad vet vi däremot säkert. Klimatförändringar, föroreningar, jakt, och en enorm förstörelse av de vilda djurens naturliga livsmiljöer ligger bakom.

I Dagens Nyheter intervjuas Vicki Lee Wallgren, chef för WWF:s arbete med skog och arter. Hon ser siffrorna som otroligt skrämmande. ”Den här biologiska mångfalden är grunden för allt liv, för att vi ska ha fungerande ekosystem som vi är helt beroende av för att få vår mat, för att rena vatten och kunna andas.”Hur allvarliga konsekvenserna än riskerar att bli för mänskliga levnadsförutsättningar hade jag önskat att man inte alltid hade behövt hänvisa till hur vi själva, och ofta då i meningen jag och mina närmaste, kommer att drabbas för att vi ska stanna upp och inse att vi har en moralisk skyldighet att agera.

Massutdöendet som vi orsakar sker just nu snabbast tropikerna, där det finns, men kanske främst har funnits, extremt biologiskt rika naturmiljöer. I Syd- och Centralamerika har närmare nio av tio ryggradsdjur försvunnit under samma period.

Det innebär dock inte att vi i den rika norden kan två våra händer. Dels behöver vi så klart sätta politisk och handelsmässig press på ledare som Brasiliens nyvalde Jair Bolsonaro som vill skövla Amazonasskogen, även kallad planetens lunga. Men vi måste även inse att det är vårt vardagliga levnadssätt som har orsakat, och fortsätter att orsaka, den här katastrofen.

I Sverige lever vi som om vi hade fyra jordklot (snittet i världen är 1,7). Det är vår konsumtion som driver att regnskog skövlas, som gör att rika mangroveträsk dikas ut, att haven fiskas ut och fylls med plast som samlas i enorma flytande skräpöar.

Det är våra flygresor, bränsleslukande bilar, och blodiga biffar som ökar på klimatförändringarna. Och vi behöver förändra sättet vi lever på, inte bara för vår egen skull, och inte ens bara för att värna om de miljarder människor som drabbas snabbare och hårdare än vi när vi förstör planeten. Utan även för att vi i alla rimliga etiska system saknar rätt att så kapitalt våldföra oss på resten av det intelligenta livet på jorden.

Forskare har räknat fram att endast 4 procent av den totala biomassa som alla världen däggdjur utgör tillsammans är vilda djur. 36 procent är människor. 60 procent är tama däggdjur som kor och grisar. Det ger en fingervisning på hur totalt vi har tagit över planeten och trängt ut alla andra levande varelser. Med vilken rätt?

Vi behöver själva kraftigt minska våra ekologiska fotavtryck. För det krävs både att vi tar ett individuellt ansvar för att ändra våra konsumtionsmönster och att vi agerar för en mycket mer progressiv politisk styrning på miljöområdet. Och inte bara i förhållandet till andra länder, utan även i hur vi vårdar våra egna naturmiljöer.

Detta är inte några nyheter, men ändå har vi knappt ens påbörjat den enorma förändring av hur vi som art hanterar vår planet som behövs för att inte fortsätta att utrota eller tränga bort alla andra av dess avancerade livsformer. Det som saknas är varken fakta eller kunskap.

Det är ett brett moraliskt uppvaknande. Och inte bara för alla andra, utan för just dig och mig, för oss själva. Det finns inget legitimt försvar för att fortsätta med den massutrotning vi håller på att bedriva.

 

Martin Marmgren, miljöpartist. Arbetar som polis.

Gillade du texten? Grön Opinion vill att det inte ska gå en dag i svensk debatt utan att det talas om klimatet. Stötta oss att uppnå vår vision genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: