Klimat och miljö

Att vara grön är att vara kluven

En debattartikel från några miljöpartister härom veckan rönte viss uppmärksamhet eftersom budskapet var ovanligt för att komma från just miljöpartister: behåll och utveckla kärnkraften. Som en del i arbetet mot klimatförändringarna behövs alla energislag med låga klimatutsläpp, även om de riskerar att orsaka en del andra problem (som kärnvapenspridning eller problem med förvaringen) gick tanken. Eftersom MP konsekvent betonar det akuta med klimatproblemen kan man hävda att kärnkraftsacceptans är den logiska konsekvensen.

Artikeln sätter fingret på något som är genomgående för all miljöpolitik: ofta väljer vi inte mellan ett dåligt alternativ och ett bra utan mellan två dåliga alternativ, varav det ena kanske är lite sämre. Det är också en illustration av konflikten mellan att göra något gott nu och något rätt senare. Kanske kan man jämföra det med narkotikapolitikens harm reduction: det gör verkligen skillnad snabbt, men riskerar att flytta fokus från grundläggande systemfel.

På samma sätt är biobränsle i tanken en bra idé ur utsläppssynpunkt, men ett allvarligt hot mot våra skogar och den biologiska mångfalden. Vattenkraft är en ren energikälla som innebär att vi förstör naturen. Elbilar är framtidens utsläppsfria bilar vars batterier bygger på barnarbete och läckage av giftigt gruvslam.

Och miljözoner i våra städer kan bokstavligt talat rädda liv eftersom det antas minska farliga partiklar i luften. Men det riskerar också öka försäljningen av bensinbilar på bekostnad av dieselbilarna, vilket ökar utsläppen av koldioxid.

I var och varannan miljöfråga finns dragkampen mellan olika dåliga och mindre bra alternativt. I var och varannan förhandling tycks det finnas slitningar mellan de som påverka nu och de som vill omvandla sen. Att vara grön är verkligen att vara kluven.

Anders Nilsson, psykolog, miljöpartist och redaktör på Grön Opinion.

Nås på anders (a) gronopinion.com

Gillade du texten? Våra texter är gratis för läsarna. Stötta oss genom att swisha till 123 314 5307. Gillade du inte texten? Skriv en replik och skicka till info (a) gronopinion.com

Skribent och redaktör för Grön Opinion, aktiv i Miljöpartiet och till vardags psykolog och forskare i psykologi. Nås på anders@gronopinion.com och @angoranders på Twitter.

%d bloggare gillar detta: