Samhällsdebatt

Låt storstäderna bestämma om sin migration

Migrationsfrågan är en global utmaning som behöver globala lösningar. Men i sin tur har lokala nivåer som städer och kommuner viktiga roller rörande flyktingmottagning och ekonomisk migration. Därför kan idéer om fri invandring och global fri rörlighet främjas genom federalism, där storstäder som Stockholm skulle kunna spela viktigare roller i framtiden.

Migration är i grunden positivt

I grunden är det positivt och viktigt av ekonomiska och sociala skäl att fler människor har möjligheten att röra sig mellan länder och världsdelar. Under de senaste decennierna har migrationspolicyn globalt sett blivit mer öppen och liberal. 2008 infördes i Sverige en av världens mest liberala lagstiftningar och system för arbetskraftsinvandring för medborgare utanför EU.

Men i den senaste migrationspolitiska debatten har alla riksdagspartier förutom Centerpartiet och Miljöpartiet kommunicerat om behovet av att ”strama åt” arbetskraftsinvandringen på olika sätt. Som skäl till åtstramningen anges ofta problem med otrygga jobb och missbruk på arbetsmarknaden. Andra skäl som lyfts fram är att idéerna om fri, eller friare, invandring inte fungerar längre eftersom det är viktigare att skydda välfärdsstatens funktion.

Än så länge finns det ingen riktig global arbetsmarknad eftersom regleringar fortfarande huvudsakligen är på nationell nivå. Men om den globala fattigdomen ska reduceras och individens frihet öka under 2020-talet behövs det fortfarande liberaliseringar när det kommer till rörlighet. Dessutom kommer dagens arbetsmarknads- och välfärdsmodeller som i Europa att behöva förändras i takt med processer som decentralisering, digitalisering och robotisering.

Låt storstäder främja migration

Ett modernare sätt att främja fri rörlighet i global mening vore att storstäder som Stockholm, Berlin och Aten skulle kunna ha suveränitet i frågorna. Storstäder brukar präglas av pluralism och kosmopolitiska identifikationer i högre grad samt är mer globaliserade rörande handel. Lokala nivåer är också bättre lämpade och närmare medborgarna rörande beslut om arbetsmarknad och integrationsprocesser som när det kommer till flyktingmottagning

Vissa storstäder som New York, där också runt en tredjedel av befolkningen är födda utanför USA, har också väletablerade institutioner rörande säkerhet, finanser och klimatinsatser. Genom mer federalism i ”glokal” mening kan ett bättre institutionellt samspel främjas jämfört med rådande statscentirska modeller.

Begrepp som suveränitet och sammanhållning brukas förknippas med stater, länder och nationer. Samtidigt finns det utrymme för mer decentralisering och lokala nivåers betydelse. Det är sant att inget land i modern tid har helt fri invandring men länder är inte de enda styrelseformerna. Människor väljer inte sina födelseorter men bör kunna välja sina ”självförverkligandeorter”. 


Vladan Lausevic, liberal och skribent på Grön Opinion

Gillade du texten? Stötta oss att uppnå vår vision genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: