Klimat och miljö

Guide: Så investerar du för klimatet.

De flesta av oss vet vad vi behöver göra för att leva så klimatsmart som möjligt: flyga mindre, åka mer kollektivt, äta mindre kött. Men för den som har ekonomiska möjligheter är det fullt möjligt att låta de egna pengarna bidra till klimatomställningen – man kan till och med tjäna på det.

Det behöver inte upprepas hur akut klimatkrisen är eller hur mycket som fortsätter att peka i helt fel riktning. Vill man trösta sig med hoppfulla nyheter kan jag berätta att många lösningar redan finns, de behöver bara användas. För den som har pengar över vill vi därför ge en lite guide till olika alternativ för att sponsra klimatomställningen med lösningar som faktiskt minskar utsläppen eller till och med tar upp det som redan har släppts ut.

Lite hårdraget kan man säga att det finns lösningar som man kan se som välgörenhet, där du inte förväntar dig något tillbaka, och de lösningar som fungerar som investeringar där du kan förvänta dig avkastning.

Få avkastning på klimatinvesteringen

Det finns några alternativ för den som vill hjälpa att rädda klimatet och samtidigt få avkastning på pengarna. En av de större aktörerna är svenska Trine, som poolar och lånar ut pengar till lokala företag som installerar solceller i delar av världen som saknar elektricitet. Eftersom solcellselen ofta ersätter vedeldade spisar eller fotogenlampor får investeringen en positiv inverkan på klimatet, samtidigt som det bidrar med elektricitet för människor som tidigare har saknat det. Rent ekonomiskt går det till så att du lånar ut pengar till Trine som via sina lokala samarbetspartners installerar solceller.

När solcellerna är installerade betalar människor för att använda dem, vilket leder till att ditt lån plus en ränta på cirka 5-7% betalas tillbaka. Trine beräknar att de bidragit till att mer än 150 000 ton Co2 i utsläpp har kunnat undvikas och att närmare två miljoner människor har fått tillgång till elektricitet. Trine samarbetar med bland annat biståndsorganet Sida och har fått många utmärkelser för sitt arbete. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns ett risktagande i att investera med Trine, bankgarantin gäller inte för de pengar du investerar i Trine. I dagsläget har dock endast 1,3 % av Trines projekt misslyckats med att betala tillbaka på sina lån. Totalt har Trines mer än 10 000 investerare som lånat ut 325 miljoner kr till olika solenergiprojekt.

ETC el, ett svenskt elbolag som drivs av samma personer som driver tidskriften ETC, erbjuder två procents ränta på utlåning av kapital till nya solceller i Sverige. Sverige har visserligen en nästan helt fossilfri elproduktion, men eftersom Sverige ingår i en större elmarknad i norra Europa bidrar de till att konkurrera ut andra länders koleldning. ETC hävdar att varje villatak som installerat 10 000 W solceller sparar CO2 utsläpp motsvarande 6 ton per år.

Klimatsmart finansmarknad

Dina pensionspengar investerar förmodligen i fossila företag, om du inte redan har åtgärdat det. Logga in på Pensionsmyndighetens hemsida och välj fonder som inte investerar i fossila bränslen.

Ett annat användbart verktyg som bland annat PPM-systemet använder är Morningstar’s hållbarhetsbetyg. Morningstar är ett oberoende analysbolag inom finansbranschen som utvecklat en metodik för att klassa alla fonder utifrån en femgradig jordglobsskala utifrån hur hållbara de placeringar fonden har. Det blir dock uppenbart när man tittar närmare på vilka aktier som många av de fonder som utger sig för att vara hållbara investerar i att de ofta är vanliga stora aktiebolag inom tech eller läkemedelssektorn, inte nödvändigtvis de företag som leder klimatomställningen. Vill du att hela ditt sparande ska ske hos en bank som prioriterar klimatet kan du läsa Fair Finance Guide om vilka banker som tar extra hänsyn till klimatet.

Det går förstås även att investera mer ”traditionellt” i fonder eller i aktier i bolag som sysslar med klimatsmart teknologi till exempel. Stockholmsbörsen har en hel del företag som sysslar med ny energi till exempel, som Eolus Vind, Soltech energy, Industrial solar holding, Absolicon och Climeon. Ibland kan det dock gömma sig ägare med mindre ädla mål och riskerna med all aktiehandel är ju ganska stora. Vill man sprida riskerna har de flesta fondförvaltare också fonder som ska ha lågt CO2-avtryck. Vid den här typen av investeringar är det svårare att räkna på hur mycket CO2 det faktiskt skulle undvika, men det viktiga är att pengarna inte går till fossil energi eller andra typer av klimatskadliga verksamheter.

Ett annat alternativ som minskar risken att investera i aktier i ett enskilt bolag är att välja att investera i en indexfond baserat på bolag i solenergi eller i vindenergibranchen, så kallade clean energy EFTs. En indexfond har inte aktiv förvaltning och har därför en lägre förvaltningsavgift vilket är en viktig aspekt för småsparare. Några exempel på ETFs som gått bra på Nasdaq är NextEra Energy (NEE), TerraForm Power (TERP), FirstSolar (FSLR), och Brookfield Renewable Partners (BEP). Givet att sol och vindenergi nu konkurrerar ut ny fossil energi på allt fler energimarknader i världen, det är helt enkelt billigare och har en lägre riskprofil, så har de gått från att vara alternativ energi till att vara mainstream.

Gör en god gärning

Vill du skänka pengar till klimatprojekt av olika sett finns det flera olika alternativ, men det är inte alltid projekten håller vad de lovar. På många sätt kan trädplantering vara ett utmärkt sätt att både återskapa biologisk mångfald och fånga in CO2, men i praktiken är många trädplanteringsprojekt högst problematiska. Det kan finnas problem med att det inte överensstämmer med lokalbefolkningens behov, att planteringen skapar monokulturer eller att de används för att rättfärdiga skogsskövling till exempel.  Många trädplanteringsprojekt sker också i länder med svaga rättsstater och bristande markrättigheter. Det finns tyvärr flera exempel där lokalbefolkning med våld fördrivits från mark de av hävd brukat under lång tid för att ge plats för trädplanteringsprojekt. Dessutom tar det lång tid innan träd tar upp CO2 och klimathotet är som bekant akut. Har du dock rejält med pengar kan du investera i en egen skog – och skydda den från att avverkas. En del projekt, som VI-skogen till exempel säljer egen klimatkompensation och har lång erfarenhet av att jobba tillsammans med lokala initiativ för att främja agroforestry som också ger människor i fattigdom högre inkomster. , Var dock noga med att kolla upp om det verkar trovärdigt om du investerar i trädplantering

Lagra koldioxid

Det finns ett antal projekt som aktivt arbetar för att fånga upp och lagra CO2, snarare än att undvika nya utsläpp, så kallade negativa utsläpp. Ett exempel på det är schweiziska Climeworks, som ”dammsuger” atmosfären på CO2, via direct air capture, för att sedan lagra den som sten i berggrunden på Island. Än så länge är kapaciteten begränsad, vilket främst beror på av den höga kostnaden. Med en prenumeration kan du stödja projektet med valfritt belopp varje månad och de lagrar då ett visst antal kilo koldioxid i stenform i ditt namn

Ett annat sätt att lagra CO2 på är genom biokol. Biokol är helt enkelt biomassa, exempelvis skogsavfall eller skörderester som via pyrolys förkolats och sedan grävs ner i marken, vilket gör att koldioxiden lagras där under överskådlig framtid. Dessutom fungerar det som jordförbättringsmedel för, vilket alltså gör att man kan köpa biokol för att gräva ner i sitt eget trädgårdsland. Men man kan även koldioxidkompensera via biokol till exempelvis svenska Ecoera, som producerar biokol och sedan använder det i jordbruket för att återställa jordens produktivitet. 

Världens första utsläppsmarknad för negativa utsläpp Puro, öppnade tidigare i år. Det är Fortum som dragit igång initiativet där leverantörer av negativa utsläpp säljer dessa till företag. Teknikerna som används är förutom biokol lagring av koldioxid i byggnadsmaterial. Allt certifieras via en tredje part. Det går inte att handla hos Puro som privatperson men norska Choose har köpt upp negativa utsläppscertifikat i Puros auktioner och återförsäljer dessa till privatpersoner. Bland projekten finns biogasprojekt i Thailand och solceller i Indien, men även vattenkraft i Vietnam, vilket tyvärr kan ha andra negativa konsekvenser för naturen.

_____

Stort tack till Robert Höglund och Lars Friberg för viktiga synpunkter och inspel till den här guiden.

______

Anders Nilsson, miljöpartist och redaktör på Grön Opinion.

Nås på anders (a) gronopinion.com

Skribent och redaktör för Grön Opinion, aktiv i Miljöpartiet och till vardags psykolog och forskare i psykologi. Nås på anders@gronopinion.com och @angoranders på Twitter.

%d bloggare gillar detta: