Klimat och miljö Samhällsdebatt

Coronaviruset visar hur människans säkerhet och rättigheter hänger samman med djurens

Den pågående coronakrisen rör idéer om rättigheter, både när det kommer till djur och människor. Respekten för djurens rättigheter och välfärd som att färre djur ska jagas och slaktas, samt att husdjur inte ska bli plågade och bortlämnade är direkt sammankopplade med strategier för att förhindra pandemier och storskaliga sjukdomar.

I den kinesiska staden Shenzhen, även känd som ”Kinas Sillicon Valley”, har myndigheterna nyligen förbjudit konsumtion av katt- och hundkött med hänvisning till coronaviruset. Det kan låta surrealistiskt och ofattbart med tanke på att djurens rättigheter i EU är så pass starka att hundar och katter kan ha egna pass vid flygtransporter.

I Kina är idéer om djurens rättigheter av politiska och historiska skäl inte lika välförankrade som i Europa. Det beror bland annat på att Kina är en diktatur, vilket innebär svårigheter att opinionsbilda i djurrättsfrågor. Samtidigt finns det tecken på ett högre tempo när det kommer till sociala förändringar även i världens största diktatur.

Enligt olika undersökningar anser allt fler i Kina att vilda djur inte borde säljas på ”våtmarknaderna”. En annan positiv utveckling är att fler kineser som i provinsen Wuhan engagerar sig för att hjälpa olika djur. Det sker i samband med att djurägare hamnat i karantän samt att myter om virusets spridning har resulterat i övergivna husdjur.

I samband med rapporteringen om coronaviruset har det skrivits mycket om att viruset förmodligen uppstod genom konsumtion av ”exotiska djur” som myrkott, som i sin tur ledde till virusets mutation och därmed överföring från djur till människa. I efterhand har det visat sig att det än så länge saknas bevis och belägg att viruset har muterat via djur som myrkott och fladdermöss. Däremot är det känt sedan tidigare att andra pandemier som SARS under 2000-talet kunde spåras till dålig djurhushållning och hygien på djurmarknaderna.

Den nuvarande situationen innebär att Kinas regering implementerar ett tillfälligt totalförbud på handel och konsumtion med vilda djur. Detta är väldigt radikalt med tanke på att”vilddjursindustrin” omsätter runt 70 triljoner amerikanska dollar och anställer runt 1 miljon människor. Stora och allvarliga problem med djurhushållning och hygien på marknaderna har varit kända sedan tidigare. Platser där olika djur som ormar, fåglar och däggdjur exponeras för varandra på nära håll och trängda områden innebär alltid risker för spridning av sjukdomar.

Hittills har det diskuterats inom forskningen i Kina att coronaviruset kunde ha uppkommit från både fladdermöss, ormar och myrkottar. Men de senaste vetenskapliga rönen tyder på att det egentligen rör sig om något däggdjur. Trots bristen på tydliga bevis pågår även diskussioner i Kina om hur förhållandena på djurmarknaderna kan bli bättre. Den nuvarande problematiken kan leda till att vegetarisk kost kan öka i Kina eftersom det vore ett sätt minska risker för pandemier. Eftersom minskad köttkonsumtion också skulle innebära minskad kontakt mellan människa och djur.

Flera pandemier som SARS visar att människans säkerhet och rättigheter som rörande liv, hälsa och ägande går ihop med djurens säkerhet och rättigheter. För idéer om rättigheter handlar om hur relationer och samspel borde se ut som också är viktiga för planetens framtid. Argumenten i stilen att coronan gör att utsläppen minskar när färre flyger och transporteras missar faktumet att sämre ekonomi och avsaknad av offentliga investeringar försvårar klimatomställande insatser. Utan humanare beteenden och bättre djuretik blir det svårare också att åstadkomma den globala klimatomställningen

På det sättet hänger den framtida klimatomställningen samman med både djurens och människans välmående. Till exempel, med ny teknologisk utveckling som ”clean meat”-teknik kommer det också bli möjligt att odla kött utan att djuren behöver slaktas. Att djuren mår bättre och har sina rättigheter respekterade är avgörande också för att förebygga storskaliga sjukdomsspridningar som pandemier som skadar vårt liv på planeten.


Vladan Lausevic, liberal och skribent på Grön Opinion

Gillade du texten? Stötta oss att uppnå vår vision genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: