Debatt Klimat och miljö

Miljövänner för kärnkraft: Varför är man så rädd för kärnkraft?

Varför skräms så många av kärnkraften? Kanske är det paradoxalt så att ju mer säkerhet som omgärdar den, desto mer rädda blir vi för den, skriver Nils-Erik Nilsson, Miljövänner för Kärnkraft.

Kärnkraft har länge varit kontroversiellt i miljödebatten. Trots att jämförelser med andra kraftslag klart visar att kärnkraften har mycket låga miljöeffekter och mycket låga risker för människors liv och hälsa, så är många människor rädda för kärnkraft.

Vad kan detta bero på? Många verkar vara rädda för det man kallar ”radioaktiv strålning”. Men denna joniserande strålning från radioaktiva ämnen är en helt naturlig del av vår miljö. Den har alltid funnits på jorden och i hela universum ända sedan ”Big Bang”. Någon ”strålningsfri miljö” har aldrig funnits någonstans i universum. Ser vi till den stråldos vi får så bidrar kärnkraften med en försvinnande liten del, faktiskt mindre än 0,5 %. Och detta inkluderar allt som har med kärnkraft att göra, som uranbrytning, anrikning, bränsletillverkning, alla hittillsvarande olyckor osv. De stora delarna av vår stråldos kommer från helt naturliga strålkällor, som inte har med mänsklig aktivitet att göra (c:a 80%) och från medicinsk användning av strålning (c:a 20%).

Vad är det då som skrämt så många människor? Det verkar vara de stränga reglerna, de många säkerhetsåtgärderna som kommer av den mycket höga ambitionen att verkligen hålla alla risker på en mycket låg nivå. Rädslan styrs av ett slags ”rädslans logik” att det är så farligt att man måste … eller med så många säkerhetsregler och stränga säkerhetsbestämmelser måste det vara farligt. Miljövänner för Kärnkraft har sedan flera år beskrivit detta i artiklar på vår hemsida, se bland annat Kärnkraft – höga ambitioner och rädsla och Kärnkraft, risker och utveckling.

Det är nu viktigt att göra vanliga människor medvetna om de faktiska förhållandena. Att få dem att förstå att kärnkraften inte alls är något speciellt farligt. Att kärnkraften även utan de många säkerhetsbarriärerna inte skulle vara farligare än de flesta andra industrier i samhället och att säkerhetsregler och liknande inte gör kärnkraften farlig, utan faktiskt minskar faran.


Nils-Erik Nilsson, vice ordförande Miljövänner för kärnkraft

2 kommentarer på “Miljövänner för kärnkraft: Varför är man så rädd för kärnkraft?

  1. Lotta Hedström

    Bevare oss väl!
    Ni Teknikoptimister tenderar konsekvent förminska den mänskliga faktorn. Hoppas ni sett halvdokumentären Chernobyl.
    Även om man kan skylla på att det var Då och Där så kvarstår den Mänskliga faktorn som risk nr 1

    Gilla

  2. Pingback: Miljövänner för kärnkraft » Blog Archive » Varför är man så rädd för kärnkraft?

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: