Författare: Gästskribent

Debatt Klimat och miljö

En konkret plan för ett fossilfritt Sverige 2035 – en grön ny giv

S-föreningen Reformisterna lanserar nu en djärv och konkret plan för hur Sverige kan ställa om och bli klimatneutralt och fossilfritt till 2035 – i linje med Parisavtalets mål och vetenskapens budskap. Vi kallar det en grön ny giv för Sverige, skriver företrädare för Reformisterna på Grön Opinion.

Debatt Klimat och miljö

Linus Lakso (MP): Miljöpartiets politik leder till stora utsläppsminskningar i elsektorn

Sverige har det största överskottet av el någonsin. Att då påstå att Sverige har elbrist är faktiskt en direkt lögn eller osanning. Tack vare Miljöpartiets politik exporterar vi mer el än någonsin, importerar mindre och mer sällan el och vi har en betydligt mindre fossil elproduktion nu än tidigare, skriver Linus Lakso, Miljöpartiet.

Klimat och miljö

Mikael Malmaeus: Det behövs en informationskampanj om tillväxten!

Debatter för och emot ”tillväxt” blossar emellanåt upp i medier och i politiken, och de präglas ofta av uppenbara missförstånd. I stället för att leda framåt står samtalet och stampar medan resursanvändningen och klimatutsläppen – BNP-tillväxtens ständiga följeslagare – fortsätter att skena. Det är allvarligt att det politiska samtalet ständigt misslyckas med att hantera dessa frågor, skriver Mikael Malmaeus, ekonom och miljöforskare.