Debatt Klimat och miljö

Linus Lakso (MP): Miljöpartiets politik leder till stora utsläppsminskningar i elsektorn

Sverige har det största överskottet av el någonsin. Att då påstå att Sverige har elbrist är faktiskt en direkt lögn eller osanning. Tack vare Miljöpartiets politik exporterar vi mer el än någonsin, importerar mindre och mer sällan el och vi har en betydligt mindre fossil elproduktion nu än tidigare, skriver Linus Lakso, Miljöpartiet.

Vissa partiers företrädare går nu hårt ut i energidebatten för att sätta en bild som passar deras agenda. Tyvärr verkar det inte finnas några större skrupler kring att skarva, missleda eller komma med direkta osanningar. Inte minst från Moderaternas håll.

Sverige har det största överskottet av el någonsin. Att då påstå att Sverige har elbrist är faktiskt en direkt lögn eller osanning. Sverige importerar el några få timmar under åren. Men det är ändå fel att säga att det råder elbrist i Sverige. Sverige importerar även bananer och kaffe, men jag har aldrig hört Moderaterna påstå att vi har bananbrist i Sverige?

Fossil energi fasas ut snabbt

Tack vare Miljöpartiets politik exporterar vi mer el än någonsin och vi importerar mindre och mer sällan el, vi har också betydligt mindre fossil elproduktion nu än tidigare. Bland annat för att vi införde en skatt på fossila bränslen, något som Moderaterna såklart var emot.

Naturskyddsföreningen skriver i en debattartikel i DN: “Nettoelexporten av el och dess klimatnytta har tredubblats. Offentlig statistik visar att Sveriges nettoexport av el under perioden 2015–2020 uppgått till i genomsnitt 20 TWh/år, jämfört med 6 TWh/år under perioden 2007–2014. Om vi antar att en extra TWh elproduktion i Sverige minskar utsläppen av växthusgaser med 600 000 ton i Nordeuropa, har klimatnyttan av svensk nettoelexport ökat från 3,6 till 12 miljoner ton om året. Dessa 12 miljoner ton motsvarar cirka en fjärdedel av Sveriges territoriella utsläpp.” De konstaterar även att elimporten från Polen har halverats och exporten ökat kraftigt, att användningen av oljekraftverket i Karlshamn har minskat och att kolkraften i Sverige har minskat. Slutligen konstaterar de att Sverige i princip slutat använda kol för el- och värmeproduktion. Det skedde genom att införa en skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk infördes 2019, vilket Moderaterna motsatte sig.

Ny kärnkraft löser inte klimatkrisen

Om kärnkraft hade varit en lösning för klimatet hade jag varit för. Jag var faktiskt positiv till kärnkraft en gång i tiden, innan jag utbildade mig till energiingenjör, och fick djupare kunskaper i ämnet. Kärnkraft är tvärtemot vad många tror en väldigt ineffektiv energikälla, kostnaden är flera gånger så hög som ny vindkraft. Ett kärnkraftverk tar 10-20 år att bygga, så vi har varken råd eller tid med kärnkraften som klimatlösning, och då har vi inte ens gått in på frågor om säkerhet, förvaring av radioaktivt avfall och uranbrytning.

De energikällor som framförallt har potential att förse världen med hållbar energi är förnybara källor som sol och vind, kombinerat med en krafttag för energieffektivisering.

En seriös energidebatt hade behövt handla om hur vi ska lösa de utmaningar vi faktiskt står inför. Hur skapar vi ett energisystem med mycket variabel produktion som fungerar året runt, och det har Miljöpartiet ägnat oss åt de senaste åren.

Här kan ni läsa resultatet av det arbetet och viktiga politiska reformer som vi anser behöver genomföras för att utveckla framtidens energisystem.


Linus Lakso, tf partisekreterare, sammankallande för Miljöpartiets partistyrelse och ledamot med ansvar för energi- och klimatfrågor.

%d bloggare gillar detta: