Samhällsdebatt

Information till personer i barnäktenskap är nödvändigt

Barnäktenskap är nämligen inte bara en fråga om juridik, utan om attityder. Lagstiftningen hindrar inte att barn tvingas in i äktenskapsliknande förhållanden. I den kulturella kontext barnet befinner sig kan dessa anses vara precis lika legitima som ett riktigt äktenskap.

socialstyrelsen barnäktenskapSocialstyrelsen drog idag in sin folder ”Information till dig som är gift med barn” efter hård kritik, däribland från ledande politiker som Tobias Billström (M), Carolina Szyber (KD) och Jan Björklund (L) med hänvisning till begrepp som ”flathet”, ”glättigt” och ”skämt”.

Det finns skäl för delar av kritiken. Foldern, som i stort sett är informativ (och markerar tydligt mot barnäktenskap (se bild till vänster), lämnar ibland väl mycket utrymme för tolkningar. Det saknas exempelvis tydliga markeringar att gemensamt boende med minderåriga under femton år inte bör äga rum, detta beskrivs bara som ”olämpligt”. En annan del av kritiken är att foldern bara är skriven på svenska och då inte når ut till de nyanlända som kan tänkas vara i behov av informationen.

Det finns flera problem med de snabba och grovt fördömande reaktionerna. Tanken med en folder var att ta fram lättläst information till de individer som berörs av barnäktenskap som en del av myndighetens regeringsuppdrag kopplad till processen med att få fram en ny lagstiftning om barnäktenskap inför 2019. Det blir ett problem om moralpanik och alarmism leder till att de som är offer för barnäktenskap inte får stöd.

Eftersom det är val kan politiker kortsiktigt tjäna på att vinna snabba poäng med hårdför retorik. Men i längden skadar populismen samhället. Den politiska debatten blir snävare och mer polariserad.

Det krävs en acceptans för en pedagogisk process i relationen mellan individen och myndigheten. Information och dialog till parterna som ingår i ett barnäktenskap är minst lika viktigt som en fungerande och tydlig lagstiftning.

Barnäktenskap är nämligen inte bara en fråga om juridik, utan om attityder. Lagstiftningen hindrar inte att barn tvingas in i äktenskapsliknande förhållanden. I den kulturella kontext barnet befinner sig kan dessa anses vara precis lika legitima som ett riktigt äktenskap.

Utan tillgången till information blir rättigheter för barn och kvinnor endast en formalitet som inte utövas i praktiken. Krav på att foldern ska dras in eller göras om med fientliga formuleringar om ”pedofili” och ”fängelsestraff” leder inte till att vi når fram till människor i behov av informationen. Särskilt som det inte alltid ens är sant, såvida man inte konsekvent betraktar äktenskap på frivilliga grunder mellan exempelvis en 16-åring och en 18-åring som pedofili, vilket är lagligt i EU-länder som Spanien och Österrike. Vad är värre än att barn som verkligen behöver hjälp ur sin situation riskerar att inte få det?

Vladan Lausevic

Gillade du texten? Stötta oss gärna genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: