Klimat och miljö

Klimatet ”connecting people”

Det låter som en gammal Nokiamobil-slogan att klimatet för ihop människor -”connecting people” – men precis så är det.

Allt fler i världen får högre levnadsstandard. Världen blir grönare och tryggare. Samtidigt präglas dagens debatter med fokus på pessimism och problem, samt brist på lösningar och visioner. Därför behövs fler positiva diskussioner om framtiden, med ambitioner för en klimatsmartare och människovänligare samhällsutveckling.

På flera sätt erbjuder miljöpolitiska diskussioner möjligheter för människor att komma närmare varandra. Vänster- respektive högerorienterade aktörer som har svårt att komma överens i ekonomiska frågor kan ha lättare att komma överens i gröna frågor, såsom när det kommer till grön skatteväxling och stöd för Parisavtalet. Klimatsmarta och ekologiska livsstilar blir en del av människors vardag. På lång sikt ställer vi om från industrisamhälle till att bli gröna och postindustriella. Till exempel finns idag i USA fler yogalärare än kolgruvearbetare. Fler jobb genereras inom sektorn av förnyelsebar energi än vad det gör inom sektorn av fossila bränslen.

Poängen är att vi kan göra världen bättre även om det blåser vindar i motsatt riktning. När USA:s regering under Trump agerar nationalistiskt och protektionistiskt så väljer många amerikaner att agera med globala perspektiv i klimatfrågan. Politiker, företagare, sociala aktivister och andra vanliga människor söker mer kosmopolitisk gemenskap och solidaritet med människor i Europa, Asien eller Afrika för att komma överens om framtidens ekologiska utveckling.

Det låter som en gammal Nokiamobil-slogan att klimatet för ihop människor -”connecting people”– men precis så är det. Klimat- och miljöfrågor omfattar samhällsutvecklingen i stort, såväl lokalt som globalt. Runt om i världen höjer människor röster för renare luft och vatten, bättre djursäkerhet och gröna jobb. Miljöengagemanget gör att vi formar relationer, solidaritet och gemenskap på olika nivåer beroende på de problem och utmaningar som finns.

Genom att inspireras av den gröna utvecklingen och komma överens kan fler människor bidra till omställningsprocessen. Ingen idé är tillräckligt starkt på egen hand och erbjuder alla svar. Framtidens gröna omställning handlar därför om att mixa med både gröna investeringar, skatter och marknader. Människor, organisationer, kommuner, stater, unioner, FN-systemet – alla behövs lika mycket för att en grönare, hälsosammare och mänskligare värld ska uppnås.

Vladan Lausevic

Gillade du texten? Stötta oss gärna genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: