Samhällsdebatt

TORBJÖRN JERLERUP: Nej, invandrarna tar inte våra jobb

Samma sak kan sägas om de svenska ungdomar som driver får i Australien, säljer glass på Cypern eller säljer latte på Starbucks i USA. De behöver knappast personal från Sverige.

Tar utländska medborgare våra jobb? Den frågan aktualiserades i och med regeringens kritik mot arbetskraftsinvandring.

Såväl statsminister Stefan Löfven som finansminister Magdalena Andersson (S) har nyligen förklarat att arbetskraftsinvandring, i synnerhet den ”lågkvalificerade”, är icke önskvärd i Sverige. Första uttalandet stod statsministern för i Ekots lördagsintervju:

”Det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra”.

Och i Svenska Dagbladet kunde vi läsa följande uttalande av finansministern:

”Givet att vi har många nyanlända som måste komma i arbete så ser jag inget behov av städpersonal eller diskare från andra kontinenter som arbetskraftsinvandring.”

Denna skrämmande retorik har hittills endast Sverigedemokraterna stått för, såsom:

”Vi vänder oss däremot kraftfullt emot den fria arbetskraftsinvandring av lågutbildade yrkesgrupper som bedrivs idag och som skapar ett överutbud på arbetskraft med lönedumpning”

Men nu har socialdemokrater och fackligt aktiva börjat gnälla på arbetskraftsinvandrare. Personer som normalt sett brukar hålla sig långt från Sverigedemokraternas sida av planhalvan sprider en rad falska myter.

Och frustrerande nog tvingas jag bemöta mina partikamrater med exakt samma argument som jag tidigare fått göra mot SD.

  1. ”Varför ska vi har fri arbetskraftsinvandring, de tar våra jobb”

Fel. Sverige har lika lite som något annat land fri arbetskraftsinvandring. Den är strikt reglerad med endast ett fåtal jobb, tyvärr. Vi hade en ganska generös arbetskraftsinvandringspolitik. Numera är den borta. Det räcker att man tjänat 100 kronor för lite ett år så kan man kastas ut från landet, även om man har arbetat här i 15 år.

Dessutom tar de inte våra jobb. Det rör sig om några promille av arbetsmarknaden.

2. ”De tar jobben från alla nyanlända och våra ungdomar”

Fel! Antalet arbetskraftsinvandrare från områden utanför EU är 15000, varav 5000 har fått så kallade lågkvalificerade jobb. Av dessa 5000 är dessutom många av jobben i bristyrken, såsom inom vården, vilket gör att siffran snarare ligger närmare 4000. Det är dessa 4000 jobb regeringen förfasar sig över.

Dessa lågkvalificerade arbeten följer nästan alltid de svenska tuffa reglerna om lön, semester och liknande. Sidan migrationsinfo förklarar följande: ”Arbetstillstånd beviljas bara om anställningen har avtalsmässiga villkor och den invandrade kan försörja sig på sin lön. Ett arbetstillstånd gäller i högst två år och kan sedan förnyas. Efter fyra år kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd för arbete. EU-medborgare kan arbeta helt fritt i Sverige, men behöver för arbete längre än tre månader registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket. Nordiska medborgare behöver inget tillstånd, oavsett tidslängd, för att arbeta i Sverige. Därför finns de inte med i statistiken.”

Stoppas denna arbetskraftsinvandring är det en pink i oceanen jämfört med den mängd jobb som behövs för att få bort arbetslöshet och bidragsberoende bland hundratusentals nyanlända.

Arbetslösheten bland majoritetssvenskar är lägre än någonsin, så deras situation påverkas inte alls.

Jag vill inte tillbaka till den värld vi hade när jag växte upp med stängda gränser där det var svårt för folk att röra sig över gränserna.

3. ”Vi behöver inte dem, vi har egna anställda här”

Fel igen. Arbetsgivare, däribland många svenska kommuner och landsting, har ett behov av personal och de rekryterar bland annat från utlandet. Eftersom arbetsgivares behov avgör om utlänningar anställs är detta bra för svenska företag (och även allmänfinansierad verksamhet, då de också rekryterar från utlandet). Hade de inte kunnat anställa någon från utlandet hade de oftast haft svårt att hitta nån likvärdig att anställa här i Sverige.

4. ”Det rör sig om skitjobb för 30 kronor i timmen, ofta svarta jobb men även vita”

Regeringen pratar inte enbart om svarta lågbetalda jobb med löner på 30 kronor i timmen, såsom bärplockare, utan om lågkvalificerade jobb generellt. I dessa inkluderas även vårdbiträdet som har en lön i nivå med svenska vårdbiträden. Alltså omfattas även de med löner likvärdiga med de som bor i Sverige.Att arbeta mot oseriösa arbetsgivare som betalar svältlöner är helt legitimt. Att smutskasta all arbetskraftsinvandring som ”oseriös” är att smutskasta alla svenska arbetsgivare, inklusive svenska kommuner.

5. ”Grillkioskerna behöver inte personal från västra uralberget”

Säger vem och hur vet du det, frågar jag? För övrigt så kan samma sak sägas om de svenska ungdomar som driver får i Australien, säljer glass på Cypern eller säljer latte på Starbucks i USA. De behöver knappast personal från Sverige. Men det finns ett egenvärde i att svenskar ska kunna ha möjlighet att skaffa jobb i andra länder, även om man inte är datorexpert eller har fina titlar.Svensk ungdom av idag är internationaliserad. Tänker och agerar globalt. Det anses normalt att kommunicera med folk från hela världen på Facebook eller via datorspel. Det anses normalt att kunna resa utomlands och jobba när man är ung och se sig om i världen.

Den möjlighet de har att jobba utomlands, även med lågkvalificerade jobb, bör givetvis folk från länder utanför EU ha att kunna jobba här. Om inte annat för att skydda och säkra våra ungdomars rätt att kunna resa i världen. En ung arbetare från Pakistan är inte mindre värd än ditt barn!

6. ”Det är inte den rasistiska retorik Sverigedemokraterna använder sig av”

Jo, detta är exakt vad SD också säger. S och LO argumenterar mot arbetskraftsinvandring med samma argument som SD.Dessutom är steget mycket kort mellan att gnälla på arbetskraftsinvandrare och att gnälla på flyktingar.

Om nu 4000 arbetskraftsinvandrare kan sägas hota våra jobb här, vad ska man då säga om 100.000 flyktingar? För den främlingsfientlige är det samma sak. Främlingar, vare sig de kommer som flyktingar eller får arbetstillstånd, upplevs som ett hot mot det som är svenskt.

Jag som socialdemokrat anser inte att detta är förenligt med mitt partis värdegrund. En socialdemokrat är solidarisk med arbetare från andra länder. Dessutom är en socialdemokrat konsekvent; det man önskar för sina egna barn ska även exempelvis en afrikan eller en asiat ha möjlighet till för sina barn.

En socialdemokrat börjar inte utmåla arbetare från andra världsdelar som ett hot mot det egna landets invånare.

Torbjörn Jerlerup, debattör och socialdemokrat

Gillade du texten? Stötta oss gärna genom att swisha till 123 314 5307.

 

%d bloggare gillar detta: