Klimat och miljö

AP-fonderna smutsar ner för framtidens pensionärer

Man kan inte samtidigt som man betonar vikten av klimatomställning försvåra den processen genom klimatskadliga investeringar.

Under det senaste halvåret har kritik riktats mot det statliga bruket av de allmänna pensionsfonderna som bidrar till kärnvapen. Men trots kritiken fortsätter offentliga pengar att investeras i sådana verksamheter.

Sverige är ett av de länder som har undertecknat FN:s icke-spridningsavtal om just kärnvapen. Men samtidigt har det visat sig att AP-fonderna använts för investeringar i bolag som har kopplingar till produktion av massförstörelsevapen. De har även investerats i bolag som anses ha dåliga villkor för anställda som på plantager i Sydamerika.

Dessutom bidrar AP-fonderna till klimatskadliga investeringar i kol, gas och olja. Detta går stick i stäv med regeringens vision om att Sverige framtiden ska vara världens första ”fossilfria välfärdsland”. Det borde finnas etiska betänkanden kring hur offentliga pensionspengar ska användas. Ett av dem kan tyckas vara att de inte ska gå till sådant som skadar vår planet och förpestar luften vi andas. I synnerhet som dålig luft i sin tur leder till cancer och andra sjukdomar, något som vi borde bekämpa om vi alla ska kunna bli pensionärer.

Man kan inte samtidigt som man betonar vikten av klimatomställning försvåra den processen genom klimatskadliga investeringar. För att Sverige ska bidra till FN:s klimatmål måste AP-fondernas bruk förändras. Hållbarhet och medmänsklighet borde snarare vara de ledande riktlinjerna för Sveriges investeringar.

Vladan Lausevic, skribent på Grön Opinion

Gillade du texten? Stötta oss gärna genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: