Klimat och miljö

EU bör bli ett klimatprojekt

Ekonomen Philippe van Parijs föreslår att en koldioxidskatt på EU-nivå kan användas till att delfinansiera en europeisk basinkomst på runt 250 euro till alla unionens invånare.

Fler politiker bör betrakta EU som ett klimatprojekt. Den ekologiska utvecklingen hänger ihop med både tillkomsten av EU:s utrikestjänst och regleringen av den inre marknaden.

EU kan exempelvis fokusera på att införa miljözoner. Eftersom det innebär att miljöskydd går före ekonomisk vinning och att människor kan ta lokala beslut som berör utsläpp och luftkvalitén.

Ett annat förslag som funnits under längre tid är en europeisk koldioxidskatt. Tittar man på befintliga koldioxidskatter är praxisen att pengarna ska nå människor direkt. Ekonomen Philippe van Parijs föreslår att skatten kan användas till att delfinansiera en europeisk basinkomst på runt 250 euro till alla unionens invånare.

I Sverige är idag endast Liberalerna för beskattning av koldioxidutsläpp på EU-nivå. Dock återstår för partiet att förklara närmare detaljer om hur beskattningen ska gå till. Om vilka som ska få beskatta (kommissionen eller länderna), hur stor skatten ska vara eller vad intäkterna ska användas till. Det saknas helt enkelt mer inspirerande och meningsfulla berättelser om skattens funktion. Och ska man verka för att skatten införs genom utdragna mellanstatliga processer eller genom att demokratiskt övertyga fler EU-medborgare?

Liberalerna, liksom andra partier, skulle kunna föreslå att skatten kan genomföras som en del i en grön skatteväxling i hela EU. Som det visade sig under Europaparlamentsvalet 2014 är klimatfrågor bland det absolut viktigaste frågorna som engagerar medborgarna. Inför EP-valet 2019 bör fler politiska aktörer lägga fokus på fler konkreta klimatpolitiska åtgärder.  På det sättet kan EU blir världens största klimatprojekt där fler människor kan leva mer hållbart, socialt tryggt och klimatsäkert.

 

Vladan Lausevic, liberal och skribent på Grön Opinion

Gillade du texten? Grön Opinion vill att det inte ska gå en dag i svensk debatt utan att det talas om klimatet. Stötta oss att uppnå vår vision genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: