Gästkrönika Samhällsdebatt

Miljöpartiet behöver Nu-politik även för sjukförsäkringen

Den som blir sjukskriven av sin läkare ska kunna lita på att få sjukpenning fram tills hen får besked om något annat.

TN aug 2013
”Lågt sjukpenningtal är bara ett mått på framgång om det beror på att människor är friska”, skriver Torbjörn Nilsson, MP-politiker i Karlstad

Det räcker inte att ha den bästa politiken för kommande generationer. Miljöpartiet måste också ha en bra politik för de problem som människor upplever här och nu.

Ett problem som drabbar många, och som upprör ännu fler, är att människor som blivit sjukskrivna nekas sjukpenning.

MP:s förslag om att slå ihop sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen till en gemensam trygghetsförsäkring är bra, men alla inser att detta tar lång tid att genomföra.

Dessutom, om den myndighet som håller i trygghetsförsäkringen ska jobba efter samma mål och regelverk som Försäkringskassan gör nu, så kommer mycket av problemen ändå att finnas kvar. För att komma till rätta med problemen måste vi föreslå förändringar av de mål och regler som styr Försäkringskassan. Förändringar som kan beslutas nu, utan att invänta någon stor omorganisation.

Vad är det då för Nu-förslag som MP borde driva för sjukförsäkringen?

Till det mest akuta hör att sjukpenning inte ska kunna nekas i efterhand för en tid då en person redan varit sjukskriven.  Den som blir sjukskriven av sin läkare ska kunna lita på att få sjukpenning fram tills hen får besked om något annat.

Det är helt oacceptabelt att den som blivit sjukskriven efter någon månad får veta att hen blir utan sjukpenning för hela den tid som gått. Många människor har inte sådana marginaler att de klarar att plötsligt bli utan inkomst ett par månader. Och ingen blir friskare av att få sin ekonomi slagen i spillror.

En liten förbättring har den rödgröna regeringen åstadkommit. För den som varit sjuk länge, och som fått sjukpenning beviljad först men sedan får den indragen, så ska sjukpenning nu kunna ges fram till den dag beslutet om indragning fattas.

Det är ett litet steg i rätt riktning, men det räcker inte. Även i början av sjukperioden borde den som blir sjukskriven våga stanna hemma från jobbet. Därför borde principen att sjukpenning ska betalas fram tills det nekande beslutet fattas gälla även i början av sjukperioden. En sådan förändring borde ha gjorts för länge sedan. Vi bör kräva att den görs nu.

Men vi borde också ifrågasätta det stora systemfelet att Försäkringskassan, utan att träffa och undersöka den sjuke, kan underkänna den bedömning som behandlande läkare gjort att personen behöver vila från arbete för att bli frisk. 

Förutom att detta drabbar sjuka människor på ett orimligt sätt, så gör det också att läkare tvingas använda allt mer tid till att försöka skriva intyg på ett sådant sätt att Försäkringskassan ska förstå att patienten behöver vara sjukskriven – ett dyrbart slöseri med läkarnas arbetstid.

Ifall det behövs någon granskning ibland, för att inte några läkare alltför lättvindigt ska sjukskriva människor, så borde åtminstone den som kan neka sjukpenning (och därmed i praktiken underkänna sjukskrivningen) först undersöka patienten lika grundligt som den behandlande läkaren gjort.

En annan viktig förändring som kan beslutas snabbt är att slopa det mål om lågt sjukpenningtal som regeringen bestämt att Försäkringskassan ska jobba för.

Lågt sjukpenningtal är bara ett mått på framgång om det beror på att människor är friska – inte när sjuka människor nekas sjukpenning! Och Försäkringskassan kan inte göra människor friska – det är främst vårdens uppgift.

Försäkringskassan har inget annat sätt att sträva mot ett sådant mål än att göra alltmer orimliga bedömningar för att kunna neka människor sjukpenning. Därför är lågt sjukpenningtal inte ett relevant mål för Försäkringskassan. Ge istället Försäkringskassan (eller någon annan lämplig myndighet) resurser för att arbeta aktivt med rehabiliteringsinsatser, och sätt mål som handlar om framgångsrik rehabilitering istället!

Med dessa tre förslag kan vi skapa en sjukförsäkring som ger en rimlig trygghet till alla som blir sjuka.

Sverige borde få en fungerande allmän sjukförsäkring. Nu.

 

Torbjörn Nilsson, biolog och MP-politiker i Karlstad

Gillade du texten? Stötta gärna oss genom att swisha till 123 314 5307 för att vi ska kunna fortsätta leverera artiklar utan betalväggar. Skribenterna står själva för åsikterna som framförs.

%d bloggare gillar detta: