Debatt Klimat och miljö

Feministiskt initiativ: Marknaden kan aldrig lösa klimatkrisen

Gubb Marit Stigson och Carmen Blanco Valer, Feministiskt initiativ: "Grön omställning kan inte skapas inom ramarna för ett tillväxtberoende, kapitalistiskt samhälle utan kräver systemkritiskt tänkande och radikala reformer som sätter miljön och klimatet före kortsiktiga ekonomiska vinstintressen".

Sverige har till sist fått en regering, buren av en mer eller mindre urvattnad överenskommelse med den svåra men föga förvånande kombinationen S, C, L och Mp. Feministiskt initiativ är glada att miljön och klimatet får ta plats i överenskommelsen, men att orden figurerar i texten garanterar dessvärre inte positiva effekter i praktiken. Det är uppenbart att den rödgrönblå blandningen inte förstår begreppet systemförändring eftersom deras förslag cementerar rådande ordning där snabb ekonomisk tillväxt alltid trumfar hänsyn till livsviktiga ekosystem och planetära gränser.

Som ett progressivt feministiskt parti förespråkar F! systemförändring i ordets rätta bemärkelse. Vi måste sluta se oss som herrar över naturen och istället erkänna att vi är en del av den. F! föreslår till att börja med rejäla satsningar på att jämna ut klassklyftorna, dels genom höjda skatter för de rikaste och en stärkt grundtrygghet för alla. Vi tycker även att det är hög tid för en allmän arbetstidsförkortning för att sänka produktionstakten och ge människor mer tid till rekreation och fritidsintressen.

Vi vill även, tvärtemot överenskommelsen, värna den biologiska mångfalden genom ökat skydd för olika typer av naturområden, samt en kraftigt höjd mineralskatt och ökade krav på gruvbolag vid prospektering och etablering av ny verksamhet. I och med eskalerande klimatförändringar måste vi också växla upp ambitionerna för matsuveränitet. Då räcker inte en ökad konkurrenskraft för svenska livsmedel internationellt. Vi saknar satsningar på småskaligt, ekologiskt, lokalt jordbruk och inte minst det enskilt viktigaste livsmedelssektorn kan göra för klimatet – en övergång från animalie- till vegetabilieproduktion. Animalieproduktionen genererar både koldioxidutsläpp och miljöförstöring och kräver dessutom enorma resurser i jämförelse med vegetabilier.

Vi behöver även tänka systemkritiskt kring vårt resande. Bibehållen flygskatt och bättre tågförbindelser till Europa är positivt, men förslagen bygger på antagandet att vi ska resa lika långt och snabbt i framtiden som vi gör idag. De resurser som krävs för att översätta dagens transporter till fossilfria alternativ finns helt enkelt inte, och vi måste därför genomföra reformer som minimerar behovet av att resa, och ändrar synen på vad som är rimligt i fråga om distans och hastighet. Där förespråkar F! ett robust och utbyggt tågnät i hela Sverige, inte bara snabbtåg mellan de tre storstäderna i söder.

Grön omställning kan inte skapas inom ramarna för ett tillväxtberoende, kapitalistiskt samhälle utan kräver systemkritiskt tänkande och radikala reformer som sätter miljön och klimatet före kortsiktiga ekonomiska vinstintressen.

Gubb Marit Stigson, Miljö- och klimatpolitisk talesperson, Feministiskt initiativ.

Carmen Blanco Valer, Antirasistisk talesperson, Feministisk initiativ.

Gillade du texten? Grön Opinion vill att det inte ska gå en dag i svensk debatt utan att det talas om klimatet. Stötta oss att uppnå vår vision genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: