Gästkrönika Klimat och miljö

Gudrun Schyman på Grön opinion: Klimatkrisen kräver att vi bygger broar över generationsgränserna!

Vi som har samlat på oss en del årsringar har alla erfarenheter av att ha vuxit upp i ett
samhälle präglat av framtidstro parad med ett starkt socialt patos. Alla skulle verkligen med. Fattigdom var inte den fattiges fel. Det var samhällets omsorg som brast. Arbetslöshet var inte den enskildes fel. Det var samhällets syn på arbetet som skapade strukturella problem. Bostadsbristen skulle lösas med samhälleliga insatser, inte med subventioner till de rikaste. Det fanns en tillit, en tilltro till att det skulle bli bättre. Även vi som kom från fattiga förhållanden fick framtidsdörrar att gå in i. Rekryteringen till högskolor och universitet breddades.

Det få i vår föräldrageneration kunde föreställa sig var att det ur denna framtidsoptimism skulle växa sig föreställningar om att vi, människorna, skulle vara Herrar över Jorden. En politisk utveckling med superindividualism kombinerat med accelererande konsumism, har idag gjort många enskilda individer handlingsförlamade politiskt.

Vi har fullt upp med alla vardagsval. Och ju mer vi är sysselsatta med individuella val desto mer passiva blir vi i förhållande till de politiska valen. Det finns numera forskning som visar just detta. Medborgaridén försvagas när vi går från välfärdssamhälle till valfrihetssamhälle.

Det största säkerhetshotet vi har idag är klimatkrisen. Den är akut. Den är här. Den är NU! Vi måste tänka om, ställa om och fördela om. Makt och pengar. Lokalt, regionalt och globalt. Från militär till miljö, från stridsvagnar till skola, från kanoner till kultur, osv. Konsumtion och produktion måste förändras och det måste göras snabbt. Det handlar om att tillverka järn och stål utan kol, göra cementindustrin fossilfri, komma igång med insamling och lagring av koldioxid, driva på elektrifieringen av fordonsflottan, ställa om byggsektorn, klimatsäkra livsmedelssektorn, och så vidare, och så vidare.

Vi behöver en konkret handlingsplan som lever upp till Parisavtalet och garanterar en samhällsutveckling som är fossilfri. En konkret färdplan som tar alla de sociala och ekonomiska hänsyn som behövs för att alla ska kunna medverka i denna vår största omställning hittills. Det betyder jämställdhet och jämlikhet hand i hand med de samhällsförändringar som behövs för att uppnå hållbarhet. Och det betyder att militariseringen måste upphöra till förmån för miljöomställning på alla nivåer. Det betyder människans och jordens säkerhet före territoriell säkerhet. Och det betyder att ekonomin måste underordnas hållbarhetsmålen.

Vi behöver helt enkelt en politik som erkänner krisen och tar oss till målet. Därför är vi nu några stycken som har låtit det som från början var ett samtal runt köksbordet övergå i handling. Det visade sig nämligen att många delade vår oro så nu har vi kommit så långt att vi anordnar en klimatmanifestation i Stockholm.

Vi ska alltså fylla Kungsträdgården i Stockholm med tal, sång och musik från scenen. Greta och henne vänner trycker på underifrån och vi 40- och 50-talister trycker på uppifrån. Vi har samma frihet som de unga. Karriären är gjord, posterna och positionerna har vi lämnat men erfarenheterna av hur viktigt det är att höja rösten har vi kvar.

Det här är en partipolitiskt obunden manifestation och självklart är alla åldrar välkomna. Någon är mor- eller farförälder, någon är förälder, någon är barn, någon är barnbarn. Någon är bara innerligt trött på att beslutsfattare inte fattar!
Så sprid budskapet och hitta varandra och samordna från din ort. Det ska bli fullt på tågen till Stockholm och fullt i Kungsträdgården! Vi gör det för våra barn och barnbarn. Vi vill inte att en förödd planet ska vara det arv vi lämnar efter oss.

Gudrun Schyman, en av initiativtagarna till Fria pensionärer och tidigare partiledare för Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.

Klimatmanifestation – för våra barn och barnbarns skull anordnas av Fria Pensionärer och hålls den 6 april i Kungsträdgården i Stockholm. För mer information, se evenemangets Facebook-sida.

Foto på Gudrun Schyman av Elisabeth Ohlson Wallin.

Gillade du texten? Stötta oss genom att swisha till 123 314 5307.

Gillade du inte texten? Skriv en replik! Mejla info@gronopinion.com.

%d bloggare gillar detta: