Samhällsdebatt

Hellre frihetsförmedling än Arbetsförmedling

Under de senaste veckorna har politiska diskussioner om Arbetsförmedlingens framtid varit högaktuella. Samtliga riksdagspartier är överens om att Arbetsförmedlingen (AF) behöver reformeras, men den optimala lösningen vore faktiskt att avveckla myndigheten. Eftersom AF:s nuvarande resurser skulle kunna användas för att finansiera  en basinkomstgaranti. I princip skulle varje arbetslös individ bosatt i Sverige kunna få tillräckligt från det offentliga för sina basala behov som mat, boende och transport.   

Lågt förtroende

Arbetsförmedlingen har en lång historia av organisatoriska problem och skandaler. I SOM-undersökningar är Arbetsförmedlingen en av de myndigheterna befolkningen har minst förtroende för. Majoriteten av arbetsgivarna använder sig inte av Arbetsförmedlingens tjänster. För tillfället ägnar sig myndigheten mer åt att betala ut bidrag än att faktiskt förmedla jobb.

Synen på arbete och arbetsmarknaden är viktiga frågor i samhällsdebatten. Under de senaste åren har nya idéer dykt upp i takt med diskussioner om basinkomst, digitalisering och människans välmående. Bland annat eftersom det finns problematik känd under det vulgära begreppet ”skitjobb”. Miljontals människor i Europa upplever att deras jobb är meningslösa och för ansträngande, samt att de av olika skäl har svårt att byta upp sig till något bättre och meningsfullare.

Medan sådana diskussioner sker globalt pågår politiska förhandlingar mellan partierna som ingår i Januariavtalet om Arbetsförmedlingens framtid. En del av överenskommelsen mellan S, Mp, C och L är att genomföra arbetsmarknadsreformer utifrån tanken att privata aktörer ska sköta matchningen av arbetssökande i första hand. Regeringen utreder också om kommuner ska ta över Arbetsförmedlingens roll i de delar av landet där privata aktörer inte etablerar sig.  

Använd pengarna till basinkomst

Det finns forskningsbelagda slutsatser om att anställningsstöd, alltså subventionerad anställning som även Arbetsförmedlingen tillämpar, är det mest effektiva sättet att få arbetslösa individer i långsiktigt arbete. Men istället för kravbaserade bidragssystem, offentliga projekt och mer omfattande byråkratiska processer vore det en bättre lösning för framtiden att avskaffa Arbetsförmedlingen. På det sättet kan befintliga resurser användas för att delfinansiera ett basinkomstsystem i form av negativ inkomstskatt.

Ett sådant system skulle innebära att varje individ bosatt i Sverige i arbetsför ålder (innan pensionsåldern) som är utan jobb eller tillräcklig inkomst får en skattefinansierad grundläggande summa för sina basala behov. Ett liknande system har under 2017–2019 testats i Finland med främst positiva resultat. Den negativa inkomstskatten undviker bidragsfällor och administrationsfällor eftersom den kräver minimal administration. Samtidigt som individen får de basala behoven tryggade tills man börjar betala inkomstskatt när man har ett mer avlönat arbete.

En liberal idé

Historiskt sett är denna idé knuten till liberalismen, bland annat utifrån argumentet att fattigdom och utsatthet är dåligt för individen och marknadens funktion. Basinkomstförespråkaren och piratpartisten Christian Engström att det är fullt möjligt att införa ett basinkomstsystem genom att använda befintliga resurser som går till Arbetsförmedlingen, CSN och kommunala försörjningsstödet i kombination med enhetlig momsbeskattning. 

Dessutom handlar basinkomst om mycket mer än ekonomi. Bakomliggande idéerna är bland annat ödmjukare och mer inkluderande syn på arbete och människan. Att den statliga förvaltningen kan minska, att färre behöver känna sig kontrollerade, och att fler kan känna sig friare. Människan är i grunden ingen lat varelse eftersom vi är meningssökande och utvecklande.

Mycket av det som vi dagligen gör, som matlagning, barnpassning eller trädgårdsarbete får vi inte betalt för. Just därför behövs nytt systemtänk rörande offentlig välfärd och arbetsetik. Förvisso kommer det kvarstå utmaningar med att äldre, nyanlända och funktionsnedsatta individer får betalda jobb. Men sådana utmaningar kan hanteras bättre av företag, föreningar och frivilliga engagemang med fokus på social inkludering.

När det kommer till partierna som bestämmer över januariavtalet presenterar sig S och L som framtidsorienterade, C har fokus på framåtanda och MP har tidigare kommunicerat om att modernisera Sverige. Om politikerna verkligen menar allvar med att fokus ligger på framtidsutveckling och social progression finns det idag fler skäl än tidigare att lägga ned institutioner som har spelat ut sina tidigare roller. Istället för mer offentlig arbetsförmedling skulle Sverige gynnas av mer frihetsförmedling.


Vladan Lausevic, liberal och skribent på Grön Opinion

Gillade du texten? Stötta oss att uppnå vår vision genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: