Debatt Klimat och miljö

Farida Al-Abani (FI): Nu ligger ansvaret för Preemraff hos er Miljöpartiet

Preemraff riskerar att tillintetgöra Sveriges chanser att nå klimatmålen. Ansvaret ligger nu hos regeringen och det är dags för Miljöpartiet att visa vad de gör där. Regeringsduglighet kan väl inte betyda att man struntar i orsakerna till att man grundades?, skriver Farida Al-Abani, partiledare Feministiskt initiativ.

Preemraff riskerar att tillintetgöra Sveriges chanser att nå klimatmålen. Ansvaret ligger nu hos regeringen och det är dags för Miljöpartiet att visa vad de gör där. Regeringsduglighet kan väl inte betyda att man struntar i orsakerna till att man grundades?, skriver Farida Al-Abani, partiledare Feministiskt initiativ.

Hej Miljöpartiet och särskilt till Isabella Lövin och Per Bolund!
I måndags förmiddag fick vi läsa om hur regeringen öppnar för att gå in med ytterligare miljarder i SAS och på eftermiddagen sa Mark- och miljööverdomstolen ja i till den planerade utbyggnaden av Nordens största oljeraffinaderi i Lysekil. Nu ligger beslutet hos regeringen som ska ge klartecken om utbyggnaden.

Denna planerade utbyggnad har varit omdiskuterad. JA-sidan vill ha jobben som kommer till Lysekil i och med utbyggnad, NEJ-sidan sägs bara tänka på klimatet. Båda sidor behöver dock ett hållbart klimat. Framför allt krävs det att vi når klimatmålen ifall vi vill ha några jobb alls och någonstans att leva. Jobb kräver hållbarhet för att kunna finnas kvar i längden.

Kära Miljöpartiet och ni som representerar ett parti som säger sig stå upp för miljön och klimatmålen – nu ligger ansvaret hos er att visa varför ni sitter i regeringen. Att vara regeringsduglig innebär väl inte att kasta bort syftet med ert parti? Ett klarttecken eller en kompromiss för denna utbyggnad kommer bland annat kosta klimatmålet och folkhälsan på längre sikt.

Att domstolen inte kan pröva utbyggnaden mot de svenska klimatmålen och att miljöbalken inte uppdaterats sedan riksdagen beslutade om en klimatlag och satte klimatmål, kan inte få vara det enda som är vägledande i ett beslut som kommer att öka koldioxidutsläppen med cirka 2,7 miljoner ton.

”Ett klarttecken eller en kompromiss för denna utbyggnad kommer bland annat kosta klimatmålet och folkhälsan på längre sikt.”

Till IF Metall och Socialdemokraterna som säger sig stå på jobbens sida. Vi måste fokusera på jobben samtidigt som vi tar hänsyn till miljön. Att stå på jobbens sidan är inte heller samma som att stå på arbetarnas sida.
Jobb till varje pris är inte försvarbart. Konsekvenserna kan bli mer förödande än vi kan ana. Vi ska inte behöva invänta att en katastrof ska ske för att agera. Covid-19 bör vara tillräckligt för att vi ska inse att hållbara jobb är den enda vägen framåt, ihop med en uppdaterad miljölagstiftning. Den ekonomiska tillväxten kommer inte hjälpa oss när den brinnande krisen är framme och det är på tiden att vi inser att krisen redan är här. Det kommer kosta på liv och jobb annars ifall vi inte agerar nu när det ännu finns ett visst handlingsutrymme.

Säg nej till utbyggnaden av Preemraff och se samtidigt till att ni gör allt vad vi vet går för att satsa på hållbara jobb i gles- och landsbygd. Preem är inte de enda som kan skapa arbeten. Vi behöver bland annat satsa på vård, skola, socialtjänst, förebyggande arbete och ställa om till lokalproduktion av varor vi har nytta av samtidigt som vi skapar arbeten. Låt oss satsa på självförsörjning av mat istället för utsläpp. Det gagnar både Lysekil och hela världen.


Foto: Oscar Stenberg

Farida Al-Abani, partiledare Feministiskt initiativ.

%d bloggare gillar detta: