Reportage

Reportage: Kommunpolitiken ett hot mot småskaligt jordbruk

Trots vurmen för närodlat och naturligt är det svårt att driva småskaligt jordbruk i Sverige idag. När internationella organ som EU och Världsbanken och statliga Länsstyrelsen uppmuntrar det lokala jordbruket kan istället kommunen sätta käppar i hjulet. Sabina Edelman har träffat grundarna av Noble Farming, strax utanför Stockholm.

– Det är ärligt talat mycket dubbelmoral när det gäller att stötta en levande landsbygd. Vi sitter på altanen hos Noble Farming på Adelsö en majkväll när solen skiner och haglet viner om vartannat. Men den 32-årige jordbrukaren Gustav Franzén syftar inte på vädrets nycker utan snarare på politiska förutsättningar för att bedriva småskalig odling på Adelsö när han säger så.

Biointensiv market gardening

2018 startade Noble farming sin verksamhet på Sättra, Adelsö – längst ut i Ekerö kommun, cirka 45 kilometer från Stockholms central. När Gustav och Maria, två studietrötta och nyfikna ingenjörsstudenter flyttade ihop anlade de en liten tomatplantage som snabbt växte till en småskalig, yteffektiv och i princip ekologisk anläggning för närodlade grönsaker.

Idag säljer Noble farming sina varor i Adelsö butik och uppskattar att produktionen täcker behovet från ca 50 hushåll. De bedriver biointensiv market gardening, odling på liten yta anpassad för att sälja ett brett sortiment direkt till kunder. De använder sig av ”No-dig”, en alternativ metod att odla utan plöjning av marken. Maria förklarar att den minskar markens klimatgasutsläpp och värnar den lokala miljön i marken bättre. Det breda sortimentet av grödor uppmuntras av internationella organ som EU och Världsbanken för sina förmågor att bidra till att ekosystemtjänster bevaras.

Noble farming ser sin verksamhet växa, jordbrukets alla utmaningar till trots. Det största hotet mot dem just nu är kommunpolitiken. De har inte fått stöd när de behövt och framöver kan den lokala efterfrågan minska till följd av att den närliggande skolan stänger.

Stark lokal efterfrågan och utmaningar

Maria Nilsson blickar ut över den inhägnade odlingen och rådjuren längre bort. Hon är 28 år gammal och flyttade till Stockholm från Hjo i Västergötland för ingenjörsstudier inom kemi på KTH men tröttnade innan hon var klar. Då hade hon träffat Gustav och flyttade ut till honom på Adelsö, sedan började de odla. Villan som låg på en avstyckad tomt vid den gamla gården Sättra, hade Gustav och hans bror köpt. Maria och Gustav ville odla, men att plantera ett tomatfrö och se plantan vissna efter 6 veckor kändes inte tillräckligt så de satsade på 200 tomatplantor direkt, odlade utan bekämpningsmedel. I butiken på ön sålde de relativt dyra tomaterna slut omedelbart och planerna växte.

– Att folk tycker det är kul är en jättestark drivkraft, säger Maria.

Hon säger att Noble farming inte blivit av utan stödet de fått från det lokala samhället och då särskilt från butiken som uppmuntrade dem från start. Hon tror att efterfrågan på deras produkter är starkast lokalt, och det är också i närområdet de helst vill sälja. Lokalsamhället blir också viktigt den dagen som de vill ta in hjälp i arbetet, vilket hon räknar med kommer ske.

Till utmaningarna som småskaliga odlare möter hör arbetsförhållanden. Det är slitsamt att jobba i jordbruket. Gustav och Maria vill inte använda arbetsmaskiner för att inte orsaka mer klimatutsläpp, istället använder de sig av täckodling för att minska behovet av att rensa ogräs utan att behöva tillföra kemikalier.


Gustav, Maria och katten Trixi vid sina odlingar på Adelsö.

– När vi började med odlingen var det många på Adelsö som hörde av sig för samarbeten, säger Gustav och fortsätter. Odlingen har sedan dess haft en sammanhållande effekt. Flera enskilda har erbjudit sig att hjälpa till, dessutom blir banden till butiken bara starkare.

Men importen måste vi hitta en balans till, fortsätter Gustav och tar tomaterna som exempel. Tomater borde i princip vara olagligt att köpa importerade under svensk högsäsong. De billiga tomaterna orsakar problem som är svåra att åtgärda.

Svår bransch

Odlingsmarken motsvarar en normalstor villatomt på Ekerö i storlek och ligger dikt an den egna villan. Träflisor ligger perfekt utspridda runt plantorna och rader med salladshuvuden i miniatyr gror sida vid sida under vårsolen, från sluttningen liknar de gröna matriser. Känsliga kålväxter är täckta med insektsnät, den vinterodlade vitlöken spirar och jordgubbsplantorna är på god väg. Det verkar bli ett bra år men osäkerheten är ändå stor. Gustav och Maria har båda jobb vid sidan av odlingen, de berättar att de hoppas kunna leva på odlingen halvårsvis men att de än så länge är inte är där.

Att bedriva småskaligt jordbruk i Sverige år 2020 är riskfyllt. Trots att både försäljningen av grönsaker per person och efterfrågan på lokalproducerat enligt Lantbrukarnas riksförbund ökar och trots att mångfalden inom jordbruket anses vara en av nycklarna mot ett långsiktigt hållbart jordbruk blir jordbruken, enligt jordbruksverket, allt färre och större. De mindre kämpar mot dålig lönsamhet, tuffa arbetsvillkor och importerad konkurrens.

Yteffektiv odling med direktförsäljning till konsumenter, som Noble farming använder sig av, är en av metoderna som bättre står emot de generella problemen som mindre jordbrukare står inför. Odling i den formen möter efterfrågan på lokal produktion och dessutom, enligt bland andra jordbruksverket, kan det effektivisera jordbruket vilket kan leda till minskade utsläpp från mark och transporter.

Affärsmodellen som inte har något svenskt namn och därför kallas biointensiv market gardening har växt på senare år trots det inhemska jordbrukets utmaningar i allmänhet. Men att möta lokal efterfrågan är också problemfyllt, det innebär att vara beroende av sina grannar och av kommunpolitik i högre grad.

Näringsliv i periferin

Bara för någon månad sedan fick Gustav och Maria veta att den närliggande kommunala skolan kanske skulle stängas. De berättar att det oroar dem av flera skäl. Får de barn en dag så blir det svårare att jobba på ön men redan på kort sikt tror de att kedjeeffekterna för lokalsamhället kan bli stora. Gustav resonerar kring hur det påverkar dem om butiksägarna, som har barn i skolan får svårt med sin verksamhet. Butiken är väldigt viktig för många boende på ön.

– De fasta boende är viktiga för oss som kunder, särskilt barnfamiljerna. Han säger att kommunen inte verkar se till ekonomin i sin helhet. Allt fokus läggs på centrala delar av kommunen, säger han och nämner det faktum att kommunhuset byggs om. Maria fyller på. – Vår verksamhet bidrar väl inte med några stora skatteintäkter men vi betalar det vi ska och vi bidrar till en mer hållbar ekonomi på annat vis.

Adelsö är en ort med långsamt ökande befolkning i Mälardalen, barnen på ön tillhör upptagningsområdet för Munsö skola som ligger strax över sundet mot Stockholm. Under coronavirusets härjning har intresset för husen i Stockholms närområde ökat liksom försäljningen av lokalt producerade livsmedel.

Under samma tid har Ekerö kommun föreslagit att Munsö skola ska stänga på grund av den ekonomiska belastningen för kommunen att bedriva små skolor. Stänger skolan kommer barnen på Adelsö att få resa nästan 2 mil längre till skolan vilket medför stora utmaningar bland annat för de familjer som har sina arbeten i närområdet.

Fruktlös kontakt med kommunen

Gustav pekar ut över åkern och visar var de hade velat bygga upp ett växthus. Förutom risken för avfolkning är det bygglovsfrågorna som försvårar verksamheten.

– Hur ska jag förklara för bygglovshandläggare att ett växthus på en åker inte förhindrar odling utan effektiviserar den?

Gustav ville söka bygglov för ett växthus men gav upp när svaret från kommunen inte ingav hopp om något tillstånd. För småskalig odling i allmänhet är växthus viktiga för att förlänga odlingssäsongen. Runt om i Sverige arbetar kommuner på olika sätt för att uppmuntra närodlat vilket ofta är småskaligt. En del kommuner har tydliga politiska uppdrag för ändamålet, där är resurserna enligt rapporter starkast. Flera kommuner stödjer odling på allmän plats men en del som till exempel Helsingborg stödjer även odling på privat mark.

Det finns kommuner som av hållbarhetsskäl särskilt understödjer företag kring lokal odling, det gäller till exempel Malmö och Växjö. För det mesta handlar det om samarbeten kring trädgårdsmästare, tillgång på mark och växter samt skötsel. Gustav och Maria konstaterar att Länsstyrelsen och andra statliga organ varit aktiva för att hjälpa till men att Ekerö kommun, dit Adelsö tillhör, inte engagerat sig.

Sammanhållningens baksida

Efter första året fick Gustav och Maria klart för sig att sammanhållningen på ön var en väldigt bra förutsättning men att den också hade en baksida. De skulle bli tvungna att tacka nej till förfrågningar för att inte gå back ekonomiskt. Maria och Gustav hade tagit emot getter från Adelsös egen rikskändis Martin ”E-type” Ericsson, men insåg att småskaligheten inte passade för djurhållning och den lilla tomten hade snart slut på betesmark. Som tur var kunde deras inbjudande sätt snart återgäldas av andra i bygden och getterna fick sommarbeta på södra delen av ön. För en tid sedan fick de frågan om att överta E-types får också men då tackade Maria och Gustav nej.

Lång väg kvar mot ett hållbart jordbruk

Flera rapporter efterlyser hållbara jordbruk för att råda bot på globala problem, både i Sverige och internationellt. Urlakning av jordar, utsläpp av metan och lustgas, övergödning och en krympande biologisk mångfald hör till utmaningarna i Sverige men även frågor som samhällsplanering, ekonomi och arbetsmiljö.

Solen går ned över åkern och rådjuren dyker upp.

– Vi har lagt 100-tals timmar på att hämta gödsel från granngårdens hästar till att bygga våra odlingsbäddar. Vi bygger en djup jordmån som ska bli bättre med åren och vi lär oss hela tiden nytt. Den lokala efterfrågan verkar öka, så mycket går åt rätt håll. Men om bygden avfolkas då kan vi inte fortsätta alls, säger Gustav.


Sabina Edelman

Fristående debattör, ingenjör och tidigare politiskt sakkunnig inom stadsbyggnad, exploatering och klimat.

1 kommentar på “Reportage: Kommunpolitiken ett hot mot småskaligt jordbruk

  1. Kan du länka till mer info om hur Helsingborg jobbar? Bor själv i kommunen men har inte lagt märke till detta stöd.
    ”Flera kommuner stödjer odling på allmän plats men en del som till exempel Helsingborg stödjer även odling på privat mark.”

    Gilla

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: