Samhällsdebatt

EU kan göra världen mer demokratiskt och rikare genom AI

Artificiell intelligens, eller AI, är en global framtidsfråga. AIs påverkan på mänskligheten kommer vara dramatisk och omställande. AI och liknande fenomen som robotisering kommer att förändra våra vardagsliv och samhällen i grunden när olika uppgifter och system med tiden blir automatiserade. Därför är Europeiska Unionens nuvarande AI-strategi avgörande för hur AI ska användas i framtiden i relation till ekonomi, välfärd och ekologi.

Artificiell intelligens, eller AI, är en global framtidsfråga. AIs påverkan på mänskligheten kommer vara dramatisk och omställande. AI och liknande fenomen som robotisering kommer att förändra våra vardagsliv och samhällen i grunden när olika uppgifter och system med tiden blir automatiserade. Därför är Europeiska Unionens nuvarande AI-strategi avgörande för hur AI ska användas i framtiden i relation till ekonomi, välfärd och ekologi.  

Historikern Yuval Harari menar att AI kommer att leda till att miljontals människor förvandlas till “en meningslös klass” (the useless class) eftersom man inte kommer att ha jobb eller anses vara nödvändig för olika funktioner i samhället. Harari menar också att AI-frågan även handlar striden mellan diktatur och demokrati. Sådan utveckling utspelar sig redan idag i konflikterna mellan USA och Kina, där den kinesiska regeringen ser AI även som en möjlighet att vidareutveckla Kina till en digital diktatur och kontrollsamhälle. 

Av den typen av anledningar är EU:s nuvarande agerande viktiga för framtiden. Det som skiljer EU från både USA och Kina är ambitionen att använda AI i fredliga, civila och människovänliga syften. Bland huvudtankarna är att AI ska göra Europa bättre som när det kommer till klimatomställningen, sjukvård och demokrati. 

Det som skiljer EU från USA och Kina rörande artificiell intelligens är värderingar och ambitioner. För EU:s del handlar AI om att sätta människan i fokus där teknologin ska finnas för integritet, hälsa och välfärd, jämfört med framför allt Kina där fokus ligger på att AI-teknologin ska användas för att stärka diktaturen. Det innebär att EU:s framtida agerande rörande AI blir särskilt viktigt när det kommer till demokratisk syn på AI:s användning. 

Enligt tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace kan EU:s AI-strategi och beslutsfattande leda till nya globala regelverk och standarder, likt GDPR-lagstiftningen, på basis av universella värderingar som frihet och integritet. Samtidigt menar man från Carnegies sida att EU idag ligger efter både USA och Kina när det kommer till investeringar i  AI-företag. 

Det beror på enligt rapporten på ett antal faktorer, som avsaknad av regleringar och brist på fler AI-relevanta innovationer. Det framgår också att inget EU-land, inte ens Tyskland, kan konkurrera med USA eller Kina på egen hand vilket enligt rapporten kräver att AI blir en EU-kompetens. Rapportförfattarna menar också att EU måste värna om sina intressen för AI:s tillämpning samtidigt som unionen med försiktighet bör samverka med andra aktörer som USA och Kina. 

Idag anses Kinas AI-strategi  som den mest omfattande och genomtänkta globalt sett. På grund av detbehöver EU-kommissionen kunna göra mer i AI-området, bland annat för att främja mer demokratisk och öppnare världsutveckling. För AI-frågan är i slutändan också en fråga om tekniken ska finnas för människan och demokratin eller om människan ska finnas för tekniken och diktaturen. 


Vladan Lausevic, liberal och skribent på Grön Opinion

Gillade du texten? Stötta oss att uppnå vår vision genom att swisha till 123 314 5307.

%d bloggare gillar detta: