Idédebatt

Cannabislegalisering i EU är ett steg framåt för frihet och inkludering

Luxemburg och Tyskland kan bli först i EU med att införa lagstiftning som legaliserar bruk av cannabis. Samtidigt pågår det en utveckling där fler länder sedan tidigare har avkriminaliserat narkotikabruk för privatpersoner. Frågan är hur situationen i Sverige kan komma att se ut när allt fler EU-länder förändrar sina politik, skriver Vladan Lausevic.

Fortfarande finns det inget EU-land där bruket av cannabis är helt lagligt. I Nederländerna, som var första landet i världen med laglig medicinsk cannabis, är rekreationellt cannabisbruk inte helt legaliserat. Istället är bruket avkriminaliserat och vuxna invånare kan köpa cannabis i speciella kaféer, även kända som coffeeshops. 

Narkotikalagarna i EU kan förändras mycket i takt med att Luxemburg kan bli det första landet att legalisera cannabisbruk för privatpersoner. Samtidigt  utvecklas  Tyskland i liknande riktning tack vare  den nya regeringsbildningen. 

Legaliseringen av cannabis i Luxembourg bygger på ett lagförslag om att åldersgränsen ska vara 18 år, att vuxna individer ska kunna odla och äga maximalt fyra cannabisplantor hemma. Samtidigt ska det finnas en begränsning på att kunna köpa maximalt 30 gram per månad och  förbudet att röka cannabis i offentliga miljöer kvarstår. Mängden  THC i en cannabisförpackning kommer också att regleras. 

I Luxemburg är också tanken att individer ska kunna köpa cannabisprodukter både i fysiska butiker som online och från andra håll i världen. Tanken från den vänster-gröna-liberala regeringskoalitionen är också att legaliseringen ska leda till att organiserade kriminella förlorar sina intäkter och marknad på lång sikt. 

I Tyskland pågår för tillfället en regeringsbildning med en vänster-grön-liberal koalition som likt i Luxemburg stödjer legalisering av cannabis. Tanken är att legaliseringen i Tyskland även ska vara lik de i Kanada och olika amerikanska delstater som Kalifornien. Enligt tyska hampaförbundet finns det runt fyra miljoner aktiva cannabisbrukare i landet och konsumtionen motsvarade nästan 30 miljarder kronor under 2018. 

I Italien, där medicinsk cannabis/marijuana är lagligt sedan 2007 har stödet för cannabislegalisering ökat med åren. Nästa år kommer en folkomröstning om att avkriminalisera cannabisbruk att hållas. Även i Portugal, som ofta ses som förebild i Europa rörande narkotikapolitik med fokus på vård och avkriminalisering, finns det förslag i debatten om att legalisera cannabis. Idag är cannabisbruk även avkriminaliserat i Estland, Tjeckien,  Kroatien, Spanien och Belgien. 

En viktig orsak till att legalisera cannabis handlar om att göra det svårare för grova och våldsamma kriminella att tjäna pengar. Problem med svart marknad och organiserad brottslighet finns fortfarande men resultaten i Kanada och i flera amerikanska delstater visar att en laglig marknad för cannabis har minskat de kriminellas intäkter och verksamhet. Det handlar även om att laglig cannabis kan resultera i ekonomiska fördelar som skatteintäkter och jobbskapande

I Sverige finns det sedan tidigare en debatt om organiserad brottslighet och skjutningar. Flera debattörer som i Föreningen Tryggare Ruspolitik menar att avkriminalisering vore en viktig lösning. Andra debattörer menar också att legalisering av cannabis vore ett effektivt sätt att förhindra grov våld i samhället.

Än så länge är motståndet att legalisera cannabisbruk väldigt stark i Sverige, samtidigt som fler svenskar blir positiva och fler länder globalt ändrar sin politik. Till exempel har Folkhälsomyndigheten rekommenderat avkriminalisering av narkotikabruk medan regeringen har vägrat att låta utreda frågan genom att hävda att behovet för utredning inte finns. 

Utifrån den senaste utvecklingen går det att dra slutsatsen att en våg av legalisering kan komma att äga rum i EU framöver. Än så länge är Sverige långt ifrån att legalisera cannabisbruk, men allt fler inser att rådande policy och system som fokuserar på bestraffning och exkludering behöver förändras till något bättre. Med andra ord att Sverige med tiden får en ny lagstiftning som skulle innebära mer inkluderande åtgärder fokus på vård och rådgivning. Frågan är därmed hur och när Sverige kommer att få nya lagar rörande cannabis. 


Vladan Lausevic, debattör och skribent på Grön Opinion.

%d bloggare gillar detta: