Klimat och miljö

Bankerna bör ta sina egna varningar på allvar

”Klimatförändringarna är inte en teori, de är fakta”

Så uttryckte sig Europeiska centralbankens (ECB) styrelseledamot Benoit Coeure under en klimat- och ekonomikonferens i Berlin (8/11).

Det är första gången i historien som en högt uppsatt i ECB uttalar sig så tydligt om klimatfrågan. Eftersom ekonomin påverkar klimatet behöver finanspolitikens roll diskuteras mer under Europaparlamentsvalet.

Även andra centralbanker, såsom den indonesiska, instämmer i att klimatskadliga investeringar är dåliga för både miljön och människor. Därför skickar nu centralbankernas representanter signaler om att de finansiella institutionerna har en viktig roll att spela för att kunna hantera eventuella klimatrisker.

Bankerna måste förändra sig.

annonsera kvadrat 2a

Det är känt från de senaste ekonomiska kriserna i USA och EU att finansiella krascher har negativ påverkan på människors liv, samt orsakar social oro och spänningar.

Klimatförändringarna kan orsaka ännu större ekonomiska kriser.

Centralbankerna analyserar idag hur stora ytor som kan bli obeboeliga till följd av klimatförändringarna, vilket leder till fler så kallade klimatflyktingar.

Med allt fler naturkatastrofer förstörs odlingsmark och infrastrukturen sabbas, vilket utöver allt lidande det orsakar även blir ekonomiskt kostsamt.

Enligt EU-fördraget är ECB förpliktigad att ägna sig åt miljöskydd och stödja unionens ekologiska mål. Bland annat handlar det om att skapa trender för gröna och hållbara investeringar.

Även Riksbanken är inne på samma spår och varnar för att framtidens finansiella chocker bör baseras på klimatrisker.

Men ECB förtjänar även kritik på grund av klimatskadliga investeringar. Det är motsägelsefullt när centralbankerna påpekar allvaret i klimatförändringarna samtidigt som ditt och mitt sparkapital kan vara investeringar i fossila bränslen.

ECB köper upp skuldbrev från företag med höga utsläppsnivåer. ECB bör avstå från sådana klimatskadliga åtgärder för att på allvar ta på sig uppdraget att skapa den finansiella sektorns gröna omställning.

Om inte tillräckligt görs finns risken att nästa gång Europa drabbas av ekonomiska problem att det är just ett resultat av klimatförändringarnas negativa effekter.

För klimatomställningen behöver unionen en grön centralbank som främjar en grön finansvärld, och som i kristider inte ägnar sig åt klimatskadliga lån till banker eller företag.

ECB:s penningpolitik måste gå ihop med strävan för en koldioxidfri ekonomi och de uppsatta miljömålen.

 

Vladan Lausevic, liberal och skribent på Grön Opinion

Gillade du texten? Grön Opinion vill att det inte ska gå en dag i svensk debatt utan att det talas om klimatet. Stötta oss att uppnå vår vision genom att swisha till 123 314 5307.

 

%d bloggare gillar detta: