Debatt Klimat och miljö

Slutreplik Erik Pihl: Klimatkamp och jämlikhet går hand i hand

I Anders Nilssons replikmitt inlägg om att jämlikhet är en viktig komponent för att nå klimatmålen skriver han att vi inte får villkora klimatfrågan med idéer som rättvisa. Han undrar också hur jag ställer mig till möjligheten att klimatarbete kan gynna fattiga på rikas bekostnad.

Anders verkar ha missat vad jag menade. Det handlar inte om att villkora klimatarbetet, utan att förstå dess kontext och hur vi uppnår målen.

Låt mig tala klarspråk:

  1. Vi kan inte kompromissa med klimatfrågan. Konsekvenserna av ett misslyckande är oacceptabla. En global temperaturökning över två grader riskerar bland annat att utrota i stort sett alla världens korallrev, riskera vattenförsörjningen för miljarder människor och göra stora delar av jorden mycket svåra att leva på.
  2. Det finns många fördelar med att ställa om, vilket jag bland annat skrivit om i SVT debatt. Det handlar inte bara om extra kostnader som ska fördelas. Om vi börjat ställa om tidigare hade vi med stor sannolikhet haft tillgång till bättre teknik idag, kunnat förse fler med billig el, och undvikt enorma framtida kostnader eller oersättliga förluster.
  3. Jag är helt med på att många klimatlösningar är rena vinster för de fattigare och för människors hälsa. Det gäller t ex att satsa på cykel- och kollektivtrafik istället för vägar, förbjuda tunga privatfordon, styra mot mindre och hållbarare köttkonsumtion, eller stödja investeringar i förnybar energi som ersättning för smutsiga och dyra bränslen i framför allt utvecklingsländer.
  4. Ojämlikhet är ett hinder i vägen för att vi ska klara klimatmålen. Ojämlik maktfördelning gör att lösningar som gynnar många, som de som nämns ovan, ofta kraftfullt motarbetas. Även klimatarbete som helhet motarbetas av ett fåtal rika intressen i fossilbranschen. När politiker ändå vill införa politik för sänkta utsläpp kan dessutom upplevd orättvisa och rädsla för att missgynnas skapa kraftiga protester, som de ”Gula västarna” i Frankrike.
  5. Klimatet är bara en av många hållbarhetsmål inom FNs Agenda 2030. Även om vi inte ska ”villkora” klimat med rättvisa så måste vi förstå att det är integrerat med andra frågor. Vi kommer inte klara hållbarhetsmålen med ensidigt fokus på en fråga.

En studie av tidigare civilisationer och modellering av dagens värld visar att ojämlikhet är en faktor som riskerar att bidra till en kollaps av nuvarande civilisation när miljöproblemen blir värre. Det har till och med hänt våra egna släktingar, vikingarna på Grönland, som dog ut delvis för att de rikaste vägrade sluta med resursintensiva vanor. Dagens ekonomiska system ökar ojämlikheten och de senaste åren har antalet som svälter i världen börjat öka. Vi kommer behöva slåss för en rättvisare värld samtidigt som vi kämpar mot klimatförändringar. Lyckligtvis går de hand i hand.


Erik Pihl

Tekn. Dr. Energi och Miljö, Klimatanalytiker

Gillade du texten? Våra texter är gratis för läsarna. Stötta oss genom att swisha till 123 314 5307. Vill du själv skriva en text till Grön opinion? Mejla info (a) gronopinion.com.

%d bloggare gillar detta: